Đến nội dung


Hình học


Diễn đàn con

Hình học phẳng

Dành cho các bài toán hình học phẳng giải bằng phương pháp tổng hợp và phương pháp vecto

  • 2200 Chủ đề
  • 5088 Trả lời
$\frac{1... - last post by viet9a14124869

Hình học không gian

Dành cho các bài toán hình không gian giải bằng phương pháp tổng hợp và phương pháp vecto

  • 1822 Chủ đề
  • 1921 Trả lời
Xác định vị trí mặt phẳng... - last post by chanhquocnghiem

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Dành cho các bài toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  • 1884 Chủ đề
  • 3440 Trả lời
Lập phương trình đường thẳn... - last post by vkhoa

Phương pháp tọa độ trong không gian

Dành cho các bài toán phương pháp tọa độ trong không gian

  • 246 Chủ đề
  • 309 Trả lời
tính tỉ số $\frac... - last post by chanhquocnghiem