Đến nội dung


Toán thi Học sinh giỏi và Olympic


Diễn đàn con

Bất đẳng thức - Cực trị


 1. Các bài toán và vấn đề về Bất đẳng thức,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Bất đẳng thức

 • 4444 Chủ đề
 • 12845 Trả lời
$\sum \frac... - last post by PlanBbyFESN

Dãy số - Giới hạn


 1. Các bài toán và vấn đề về Dãy số - Giới hạn,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Dãy số - Giới hạn

 • 956 Chủ đề
 • 1543 Trả lời
Tính giới hạn của tổng... - last post by huykinhcan99

Đa thức


 1. Các bài toán và vấn đề về Đa thức,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Đa thức

 • 500 Chủ đề
 • 834 Trả lời
$P\left ( x... - last post by Thuat ngu

Hình học


 1. Các bài toán và vấn đề về Hình học,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Hình học,
 3. Chuyên mục Mỗi tuần một bài toán Hình học

 • 2639 Chủ đề
 • 5007 Trả lời
Tam giác ABC đường trong nộ... - last post by manhhung2013

Phương trình hàm


 1. Các bài toán và vấn đề về Phương trình hàm,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Phương trình hàm

 • 982 Chủ đề
 • 2001 Trả lời
Tìm các hàm số thỏa $f... - last post by namcpnh

Phương trình - Hệ phương trình - Bất phương trình


 1. Các bài toán và vấn đề về PT - HPT - BPT,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về PT - HPT - BPT

 • 2460 Chủ đề
 • 5134 Trả lời
giải hệ : $x^2+\... - last post by Ahihi125

Số học


 1. Các bài toán và vấn đề về Số học,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Số học

 • 4090 Chủ đề
 • 9987 Trả lời
$\forall c\g... - last post by I Love MC

Tổ hợp và rời rạc


 1. Các bài toán và vấn đề về Tổ hợp và rời rạc,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Tổ hợp và rời rạc

 • 2484 Chủ đề
 • 4899 Trả lời
Tính số phần tử của $M... - last post by Element hero Neos

Các dạng toán khác

 • 459 Chủ đề
 • 1131 Trả lời
Chứng minh rằng tồn tại... - last post by bangbang1412

Tài nguyên Olympic toán


 1. Toán học & Tuổi trẻ,
 2. Tạp chí CRUX,
 3. Tạp chí Epsilon,
 4. Các tạp chí khác

 • 1671 Chủ đề
 • 4681 Trả lời
Đề ra đầu năm 2017 Tạp trí... - last post by sharker

Các kỳ thi Olympic


 1. Thi HSG Quốc gia và Quốc tế,
 2. Thi HSG cấp Tỉnh, Thành phố. Olympic 30-4. Đề thi và kiểm tra đội tuyển các cấp.

 • 1327 Chủ đề
 • 8798 Trả lời
Đề thi HSG lớp 12 tỉnh Phú... - last post by leminhnghiatt