Đến nội dung

Toggle danh mục này Vấn đề chung của Diễn đàn

  Diễn đàn Thống kê Bài viết mới nhất

Thông báo tổng quan

Nơi đăng thông báo của Ban Quản Trị.

 • 25 Chủ đề
 • 601 Trả lời
Tuyển Biên tập viên - last post by ducchung244

Hướng dẫn - Trợ giúp sử dụng Diễn đàn


 1. Vẽ hình trên diễn đàn Toán,
 2. Công thức Toán trên diễn đàn,
 3. Thử các chức năng của diễn đàn

 • 87 Chủ đề
 • 967 Trả lời
Gõ thử công thức toán - last post by CuongEuro

Xử lí vi phạm - Tranh chấp - Khiếu nại

Xử lí vi phạm nội quy, tranh chấp và khiếu nại của các thành viên.

 • 97 Chủ đề
 • 734 Trả lời
Lỗi truy cập ngày 19/12 - last post by Huong TH Phan

Góp ý cho diễn đàn

Ý kiến - Góp ý xây dựng diễn đàn (có thể gửi bài mà không cần đăng nhập)

 • 460 Chủ đề
 • 2894 Trả lời
Sao không thể sắp xếp chúng... - last post by E. Galois

Toggle danh mục này Toán Trung học Cơ sở

  Diễn đàn Thống kê Bài viết mới nhất

Bất đẳng thức và cực trị

 • 8044 Chủ đề
 • 26638 Trả lời
x+y+z+xyz=4 - last post by nguyenhongsonk612

Đại số

 • 5411 Chủ đề
 • 18547 Trả lời
$2^{x}+1=3^... - last post by Chung Anh

Hình học

 • 8512 Chủ đề
 • 17208 Trả lời
Chứng minh $\hat... - last post by vkhoa

Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình

Không được đăng phương trình nghiệm nguyên tại đây

 • 4044 Chủ đề
 • 11652 Trả lời
he pt - last post by Vito Khang Scaletta

Số học

Chia hết, đồng dư, phương trình nghiệm nguyên, số nguyên tố, ...

 • 5952 Chủ đề
 • 17075 Trả lời
nếu n là một hợp số lớn hơn... - last post by minhngoc1811

Các dạng toán khác

 • 970 Chủ đề
 • 3220 Trả lời
Tài liệu về lý thuyết toán... - last post by lgvietnam2013

Tài liệu - Đề thi

 • 1417 Chủ đề
 • 9881 Trả lời
Đề thi HSG tỉnh Quảng Ngãi... - last post by tham2000bn

Chuyên đề toán THCS

 • 122 Chủ đề
 • 1207 Trả lời
Cho a,b là các chữ số khác... - last post by Kang Yumy

Toggle danh mục này Toán Trung học Phổ thông và Thi Đại học

  Diễn đàn Thống kê Bài viết mới nhất

Bất đẳng thức và cực trị

 • 7066 Chủ đề
 • 17902 Trả lời
$\frac{a^4+b... - last post by dogsteven

Đại số


 1. Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình,
 2. Tổ hợp - Xác suất và thống kê - Số phức,
 3. Mệnh đề - tập hợp,
 4. Các bài toán Đại số khác

 • 9408 Chủ đề
 • 21159 Trả lời
$\left | \fr... - last post by hello123321

Giải tích


 1. Hàm số - Đạo hàm,
 2. Dãy số - Giới hạn,
 3. Tích phân - Nguyên hàm,
 4. Các bài toán Giải tích khác

 • 4342 Chủ đề
 • 9192 Trả lời
$$\lim_... - last post by CuongEuro

Hình học


 1. Hình học phẳng,
 2. Hình học không gian,
 3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng,
 4. Phương pháp tọa độ trong không gian

 • 4545 Chủ đề
 • 8536 Trả lời
Tìm m để độ dài MN đạt GTLN - last post by Vito Khang Scaletta

Lượng giác


 1. Công thức lượng giác, hàm số lượng giác,
 2. Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác,
 3. Các bài toán Lượng giác khác

 • 3443 Chủ đề
 • 7131 Trả lời
giải pt sau:$2sin^... - last post by oncepice1

Các dạng toán THPT khác

 • 531 Chủ đề
 • 1706 Trả lời
Topic trao đổi bài - last post by nguyenquanghop

Chuyên đề toán THPT

Dành cho các bài viết chuyên đề của các thành viên VMF

 • 56 Chủ đề
 • 387 Trả lời
Chuyên đề PHƯƠNG TRÌNH - last post by vtminhtam03

Tài liệu - đề thi THPT


 1. Thi tốt nghiệp,
 2. Thi TS ĐH,
 3. Tài liệu tham khảo khác

Bình luận và giải các tài liệu tham khảo, đề thi do các mem của diễn đàn sưu tầm

 • 720 Chủ đề
 • 2632 Trả lời
Topic tập hợp đề thi thử TH... - last post by 25 minutes

Ôn thi Đại học


 1. Năm 2012

 • 38 Chủ đề
 • 818 Trả lời
1.3 - Cực trị của hàm số - last post by CD13

Toggle danh mục này Toán thi Học sinh giỏi và Olympic

  Diễn đàn Thống kê Bài viết mới nhất

Bất đẳng thức - Cực trị


 1. Các bài toán và vấn đề về Bất đẳng thức,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Bất đẳng thức

 • 3264 Chủ đề
 • 9679 Trả lời
$\sum \frac... - last post by Viet Hoang 99

Dãy số - Giới hạn


 1. Các bài toán và vấn đề về Dãy số - Giới hạn,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Dãy số - Giới hạn

 • 660 Chủ đề
 • 1171 Trả lời
Cho bất phương trình... - last post by NDP

Đa thức


 1. Các bài toán và vấn đề về Đa thức,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Đa thức

 • 336 Chủ đề
 • 566 Trả lời
cho đa thức f(x) có bậc n t... - last post by Vu Thuy Linh

Hình học


 1. Các bài toán và vấn đề về Hình học,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Hình học

 • 1873 Chủ đề
 • 3161 Trả lời
CM các đường tròn đường kín... - last post by mnguyen99

Phương trình hàm


 1. Các bài toán và vấn đề về Phương trình hàm,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Phương trình hàm

 • 720 Chủ đề
 • 1492 Trả lời
$ f(xy) = f(x)f(y) - f... - last post by cachuoi

Phương trình - Hệ phương trình - Bất phương trình


 1. Các bài toán và vấn đề về PT - HPT - BPT,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về PT - HPT - BPT

 • 2144 Chủ đề
 • 4642 Trả lời
(x-y)(x2-xy+y2)=1/9 - last post by halloffame

Số học


 1. Các bài toán và vấn đề về Số học,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Số học

 • 3192 Chủ đề
 • 8149 Trả lời
$2 + 3^{x} =... - last post by lahantaithe99

Tổ hợp và rời rạc


 1. Các bài toán và vấn đề về Tổ hợp và rời rạc,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Tổ hợp và rời rạc

 • 2053 Chủ đề
 • 4244 Trả lời
Số cách chia tập hợp S - last post by hieuvipntp

Các dạng toán khác

 • 456 Chủ đề
 • 1117 Trả lời
$1+\frac{1... - last post by Designtien

Tài nguyên Olympic toán


 1. Báo Toán, tạp chí Toán trong nước và thế giới

 • 1624 Chủ đề
 • 4594 Trả lời
Bộ sưu tập TC Toán học và T... - last post by VietHungTran

Các kỳ thi Olympic


 1. Thi HSG Quốc gia và Quốc tế,
 2. Thi HSG cấp Tỉnh, Thành phố. Olympic 30-4. Đề thi và kiểm tra đội tuyển các cấp.

 • 1052 Chủ đề
 • 6548 Trả lời
Đề thi học sinh giỏi lớp 12... - last post by cuncon321

Toggle danh mục này Toán Đại cương

  Diễn đàn Thống kê Bài viết mới nhất

Đại số tuyến tính, Hình học giải tích

 • 874 Chủ đề
 • 2044 Trả lời
Trực Giao - last post by unin

Đại số đại cương

 • 104 Chủ đề
 • 228 Trả lời
nửa nhóm con - last post by cothomex

Giải tích

 • 1609 Chủ đề
 • 3434 Trả lời
Tìm $\alpha$... - last post by qthinh4996

Tôpô

 • 113 Chủ đề
 • 273 Trả lời
cho S là tập không compact... - last post by cothomex

Xác suất - Thống kê

 • 279 Chủ đề
 • 297 Trả lời
tính lại xác suất của biến... - last post by teo em

Thảo luận về các kì thi, các kì kiểm tra Toán sinh viên

Olympic sinh viên, đề thi kiểm tra các lớp kĩ sư tài năng, v.v...

 • 90 Chủ đề
 • 562 Trả lời
Đề thi Olympic Toán sinh vi... - last post by phudinhgioihan

Mathematics for College students

Here we discuss about mathematics in English only!!

 • 50 Chủ đề
 • 83 Trả lời
Vành Euclide - last post by unin

Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

 • 191 Chủ đề
 • 238 Trả lời
tài liệu bài tập toán cao cấp? - last post by frazier

Toggle danh mục này Nghiên cứu Toán học

  Diễn đàn Thống kê Bài viết mới nhất

Toán học hiện đại

Các môn học được giảng dạy và học tập ở các hệ cao học, nghiên cứu sinh, bao gồm: Đại số giao hoán, Hình học đại số, Hình học phức, Hình học vi phân, Đại số Lie và Lý thuyết biểu diễn, Tôpô đại số, Tối ưu, Lý thuyết số, Hệ động lực,...

 • 292 Chủ đề
 • 1733 Trả lời
Tìm hiểu về bậc của các phầ... - last post by TurnOverTortoise

Toán học ứng dụng


 1. Toán học trong Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin

Liên hệ giữa Toán Học và Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học, Khoa học Máy tính, Kinh tế, Triết học,...

 • 575 Chủ đề
 • 2502 Trả lời
Quan hệ giữa dạng chuẩn tắc... - last post by khanhhoa93

Nghiên cứu Toán học


 1. Giải tích Toán học,
 2. Hình học và Tôpô

Các hướng nghiên cứu mới, các kết quả mới thuộc các chuyên ngành chính của Toán học hiện đại, bao gồm: Hình học, Đại số, Giải tích, Lý thuyết số, ...

 • 284 Chủ đề
 • 2186 Trả lời
Quay lại trường học Toán ở... - last post by Nam NDB

Hội thảo, Hội nghị, Seminar

Nơi các thành viên cập nhật về các hội thảo và các hoạt động nghiên cứu Toán học trong và ngoài nước, nơi các nhóm nghiên cứu trao đổi và thảo luận

 • 37 Chủ đề
 • 119 Trả lời
Trường hè Khoa học 2014, Hà... - last post by VSS

Chia sẻ Research Papers

Chia sẻ các bài báo, sách vở phục vụ cho nghiên cứu

 • 2 Chủ đề
 • 3 Trả lời
HỎI VỀ TẠP CHÍ AMM VÀ CRUX - last post by neversaynever99

Toggle danh mục này Thảo luận chung

  Diễn đàn Thống kê Bài viết mới nhất

Tin tức - Vấn đề - Sự kiện

Các tin tức Toán học trong nước và thế giới. Các ý kiến, quan điểm, nhận định, đóng góp về cộng đồng Toán Học Việt Nam.

 • 538 Chủ đề
 • 4013 Trả lời
Đã tìm được số hoàn hảo lẻ... - last post by toanc2tb

Kinh nghiệm học toán

Trao đổi về kinh nghiệm học toán, những quan điểm về Toán Học của các thành viên

 • 493 Chủ đề
 • 3036 Trả lời
Thủ thuật giải toán bằng CASIO - last post by longmy

Dành cho giáo viên các cấp

Trao đổi về phương pháp giảng dạy

 • 84 Chủ đề
 • 316 Trả lời
Kí hiệu $x\in... - last post by Nguyen Duc Phu

Lịch sử toán học


 1. Danh nhân Toán học

Lịch sử các phát minh toán học, các trường phái toán học

 • 246 Chủ đề
 • 1282 Trả lời
Chứng minh định lý Fecma - last post by huybyeutoan1

Toán học lý thú


 1. IQ và Toán thông minh,
 2. Nghịch lý

Bạn hãy chia sẻ những câu chuyện lý thú về toán học mà bạn biết

 • 580 Chủ đề
 • 4289 Trả lời
Những bài toán "Thay ký... - last post by VietHungTran

Giải toán bằng máy tính bỏ túi

 • 303 Chủ đề
 • 1259 Trả lời
Tính $\sum_{... - last post by Bonjour

Phần mềm hỗ trợ học tập, giảng dạy - Các trang web hay

 • 756 Chủ đề
 • 2989 Trả lời
Phần mềm luyện tính nhâ... - last post by duong vi tuan

Soạn thảo tài liệu khoa học với $\LaTeX$


 1. Khóa học Soạn thảo tài liệu khoa học với $\LaTeX$

 • 62 Chủ đề
 • 639 Trả lời
Hỏi về lỗi chèn ảnh vào văn... - last post by huykinhcan99

Toggle danh mục này Cửa sổ Diễn Đàn Toán Học

  Diễn đàn Thống kê Bài viết mới nhất

Diễn đàn Toán học trên chặng đường phát triển

Tổng kết các hoạt động của diễn đàn - Kể chuyện diễn đàn Toán :)

 • 16 Chủ đề
 • 260 Trả lời
Thông tin về VMF trên Alexa - last post by rainbow99

Câu lạc bộ ngoại khóa


 1. Các môn xã hội (Văn học, Địa lý, Lịch sử, GDCD),
 2. Các môn tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ),
 3. CLB Ngoại ngữ (English, Francais, Ruskʲə),
 4. SAT, GRE, GMAT and so on,
 5. Góc Tin học

 • 1686 Chủ đề
 • 8992 Trả lời
Một chiếc xe tải đậu trên m... - last post by Silanmarry

Quán xá


 1. Quán hài hước,
 2. Góc giao lưu,
 3. Quán phim,
 4. Quán nhạc,
 5. Quán trọ,
 6. Quán văn,
 7. Câu lạc bộ hâm mộ

Bài viết trong box này sẽ không được tính vào tổng số bài viết của thành viên.

 • 2620 Chủ đề
 • 28818 Trả lời
Trang Thơ Tuyền Linh - last post by tuyenlinh47

Những sự kiện đã kết thúc


 1. Seminar Phương pháp toán sơ cấp,
 2. Chương trình truyền bá toán học,
 3. Atlas Toán Học,
 4. Trại hè Toán học Huế 2009,
 5. Vẻ đẹp Toán học - BOM,
 6. Thảo luận về VMEO II,
 7. Trại hè toán học lần thứ nhất - Hà Nội, 8/2006,
 8. Tập san Diễn đàn Toán,
 9. Thi giải toán phổ thông - VMEO III,
 10. Dã ngoại Hè 2007 cùng Diễn Đàn Toán Học,
 11. TP HCM - Trại hè toán học 8/2008,
 12. Trại hè Toán học 2010

 • 298 Chủ đề
 • 5039 Trả lời
Dạy và học bất đẳng thức ở... - last post by hadoanngoc

Diễn đàn Toán Học và bạn bè bốn phương


 1. Vật lý Việt Nam 1,
 2. Vật lý Việt Nam 2,
 3. MnF - VMF tournament,
 4. Cuộc thi VIOlympic (Cuộc thi do Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức),
 5. Gặp gỡ Toán học 2014

 • 79 Chủ đề
 • 494 Trả lời
violympic lớp 7 - last post by ducchung244

Những bài toán trong tuần

Cho tứ diện $S.ABC$ có $$SA=a, SB=b, SC=c$$ đôi một vuông góc với nhau. Lấy điểm $M$ nằm trong tam giác $ABC$ Gọi $u, v, w$ lầ lượt là khoảng cách từ $M$ đến $SA, SB, SC$. Chứng minh rằng : $$u^2+v^2+w^2 \ge \dfrac{2(abc)^2}{a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2}$$ @};-

Tham gia giải bài toán này

Những bài toán đã qua

BÀI TOÁN THÁNG 9/2014

BÀI TOÁN THÁNG 8/2014

BÀI TOÁN THÁNG 7/2014

Ấn phẩm của Diễn đàn Toán học

 

Bài viết mới

nếu n là một hợp số lớn hơn 4 thì tích P = 1.2.3...(n-1) chia hết cho n
Forum: Số học
Trả lời mới: minhngoc1811 (Hôm nay, 18:52)
dùng phép quy nạp hoàn toàn chứng minh rằng:nếu n là một hợp số lớn hơn 4 thì tích P = 1.2.3...(n-1) chia hết cho n
$$\lim_{n \to \infty }(\frac{n+n^{2}}{1+n^{2}})^{\frac{n}{2}}$$
Forum: Dãy số - Giới hạn
Trả lời mới: CuongEuro (Hôm nay, 18:09)
tính giúp tui bài này với  $$\lim_{n \to \infty }(\frac{n+n^{2}}{1+n^{2}})^{\frac{n}{2}}$$
Chứng minh $\hat{DBK}=45^0$.
Forum: Hình học
Trả lời mới: vkhoa (Hôm nay, 18:04)
BD là phân giác góc ABC=>DA =DH=>$\triangle ABD =\triangle HBD$ (cạnh góc vuông, cạnh huyền)=>AB =HB (1)Hạ BF vuông góc EK tại Fta có ABFE là hình vuông=>BF =AB (2)t...
Tính diện tích của tứ giác DHCK?
Forum: Hình học
Trả lời mới: Chung Anh (Hôm nay, 17:55)
Đề bài: Cho tam giác ABC vuông ở C có BC=a, AC=b. Vẽ phía ngoài tam giác ABC, vẽ tam giác DAB vuông cân ở D. Gọi H, K thứ tự là hình...

Status mới cập nhật

 • Hình ảnh
    28 Jan
  Hoang Long Le

  Tống các bình phương các cạnh trong 1 tứ giác nội tiếp có là const ko nhỉ @@ em nghe thầy bảo thế mà chưa c/m được :(

  Hiện bình luận (2)
Xem tất cả
 
 • 447530 Bài viết
 • 76711 Thành viên
 • minhngoc1811 Thành viên mới nhất
 • 4962 Online đông nhất