Đến nội dung


Thông báo

International members are allowed to discuss in English language in the entire forum. However, we recommend them to post their new questions/topics in our Mathematics in English subforum. Please read this guide before posting.
BQT khuyến khích tất cả thành viên tham gia thảo luận trong box Toán tiếng Anh.

Chuyên mục mới
Mỗi tuần một bài toán Hình học

Nổi bật
Hướng dẫn vẽ hình trên diễn đàn


-----

Event: Ba bạn đoạt giải MSS đăng kí nhận sách

in Nổi bật
Added by E. Galois, 16-07-2012


Đang diễn ra 16-07-2012 through 18-07-2012 (Ranged Event)

E. Galois


Ba bạn
01) MSS17 Nguyen Lam Thinh [1255.7]
02) MSS21 nthoangcute [1153.9]
03) MSS16 Nguyễn Hữu Huy [1092.3]

<p>
đã được giải nên các bạn cần làm ngay việc sau trước ngày 18/07

1) Nêu tên lớp, trường, huyện, tỉnh năm học 2011 - 2012 tại topic http://diendantoanho...=30#entry336478 để BTC ghi vào giấy chứng nhận

2) BTC dự kiến phần thưởng cho các bạn là thưởng bằng sách. Các bạn cần đăng kí cuốn sách muốn được thưởng. BTC sẽ mua và gửi tặng. Nếu bạn không đăng kí, BTC sẽ tặng bạn 1 cuốn sách bồi dưỡng HSG 10.

3) Nếu bạn ko tham gia offline, hãy ghi địa chỉ nhận quà để BTC gửi qua đường bưu điện
0 Comments