Đến nội dung


Kì thi giải toán VMEO của Diễn đàn Toán học

ĐỀ THI THÁNG 12 (Hạn nhận bài: 23h59 ngày 09/02/2016)
Thảo luận về đề thi tháng 10 và 11
Thể lệ
Danh sách BTC
Đăng kí tham gia dự thi
Hỏi đáp


-----

Event: Các toán thủ nộp đề trận 4 MHS, trận 5 MO và MSS

in Nổi bật
Added by E. Galois, 18-09-2012


Đang diễn ra 17-09-2012 through 20-09-2012 (Ranged Event)

E. Galois


Chủ đề MO trận 5 là số học, ra đề tại http://diendantoanho...-nhận-dề-số-học

Chủ đề MSS trận 5 là phương trình nghiệp nguyên, ra đề tại http://diendantoanho...nguyen-dồng-dư/

Chủ đề MHS trận 4 là hình học không gian, ra đề tại: http://diendantoanho...học-khong-gian/0 Comments