Đến nội dung


Thông báo

International members are allowed to discuss in English language in the entire forum. However, we recommend them to post their new questions/topics in our Mathematics in English subforum. Please read this guide before posting.
BQT khuyến khích tất cả thành viên tham gia thảo luận trong box Toán tiếng Anh.

Chuyên mục mới
Mỗi tuần một bài toán Hình học

Nổi bật
Hướng dẫn vẽ hình trên diễn đàn


-----

Event: Các toán thủ nộp đề trận 4 MHS, trận 5 MO và MSS

in Nổi bật
Added by E. Galois, 18-09-2012


Đang diễn ra 17-09-2012 through 20-09-2012 (Ranged Event)

E. Galois


Chủ đề MO trận 5 là số học, ra đề tại http://diendantoanho...-nhận-dề-số-học

Chủ đề MSS trận 5 là phương trình nghiệp nguyên, ra đề tại http://diendantoanho...nguyen-dồng-dư/

Chủ đề MHS trận 4 là hình học không gian, ra đề tại: http://diendantoanho...học-khong-gian/0 Comments