Đến nội dung


Hình ảnh

bài toán tìm hình tròn chứa n điểm với điều kiện...


  • Please log in to reply
Chưa có bài trả lời

#1 KeMatLanh

KeMatLanh

    Lính mới

  • Thành viên
  • 2 Bài viết

Đã gửi 25-03-2012 - 18:56

Cho n điểm $N_1, N_2, N_3,..., N_n$ và 2 điểm A, B thuộc hệ trục tọa độ Oxy.
Tìm bán kính hình tròn nhỏ nhất chứa n điểm $(N_1, N_2,..., N_n)$, có tâm thuộc đường thẳng đi qua đoạn thẳng AB.

$VD1: n=2, N_1(0,1000)$ và $N_2(2,1000), A(0,0), B(2,0)$ thì đáp số là $\sqrt{1000001}$
$VD2: n=2, N_1(0,100)$ và $N2(2,1000), A(0,0), B(2,0)$ thì đáp số là 1000.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi winwave1995: 14-04-2012 - 22:52