Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn đang thử nghiệm trang chủ mới (vẫn đang trong quá trình hoàn thiện). BQT sẽ ra thông báo cụ thể trong ít ngày tới.

famous

Đăng ký: 23-06-2009
Offline Đăng nhập: 11-04-2012 - 23:11
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Mệnh đề tương đương

30-06-2009 - 10:43

mình nghĩ rằng nhanh nhất là bấm maý tính

Ở đây sử dụng các tính chất để tính nhẩm nhanh thuận tiện...hok có ai làm à ? (:|