Đến nội dung


Chú ý

Xem cách sửa lỗi con trỏ nhảy về đầu dòng tại đây
Báo lỗi diễn đàn.

Ispectorgadget

Đăng ký: 26-02-2011
Offline Đăng nhập: 17-12-2014 - 19:52
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Topic ôn luyện VMO 2015

19-11-2014 - 18:36

Bài 34: Cho dãy hữu hạn $a_0,a_1,\cdots,a_N$ thỏa mãn $a_1=a_N=0$ và $$a_{i+1}-2a_i+a_{i-1}=a_i^2,\, \forall i=1,2,3,\cdots,N-1$$

Chứng minh $a_i\le 0,\; \forall i=0,1,2,\cdots,n$.

Trong chủ đề: Topic ôn luyện VMO 2015

15-11-2014 - 18:48

Bài 31: Cho $a_1,a_2,a_3...$ là một dãy số thực dương. Giả sử với một số nguyên dương $s$ cho trước, ta có $$a_n=\max\{a_k.a_{n-k}:1\le k\le n-1\}$$

với mọi $n>s$. Chứng minh rằng tồn tại các số nguyên dương $l$ và $N$, với $l\le s$ thỏa mãn $a_n=a_l.a_{n-l} \forall n\ge N$.

Trong chủ đề: Đa thức chebyshev

13-11-2014 - 09:19

ai có tài liệu đa thức chebyshev và các dạng đa thức đặc biệt khác up lên cho mình xin với ạ!

Tham khảo trong này.


Trong chủ đề: Tính giới hạn $\lim_{x\rightarrow \frac{...

10-11-2014 - 20:05

Bác nhầm rồi :)

 

Kết quả bài giới hạn này ra bằng không :D

Bài này thấy cụng hơi lạ :v dùng wolf thì thấy nó ghi nolimit nhưng dùng kẹp thì nó ra $0$.


Trong chủ đề: Tính giới hạn $\lim_{x\rightarrow \frac{...

09-11-2014 - 18:44

 

 

b) $\lim_{x\rightarrow 0}(x.sin\frac{1}{x})$

Bài này lim không tồn tại xem chứng minh ở đây.