Đến nội dung


Ispectorgadget

Đăng ký: 26-02-2011
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 21:04
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Đề thi chọn đội tuyển HSG QG tỉnh Lâm Đồng năm học 2014-2015

22-09-2014 - 22:45

Câu 2: $$u_{n+1}+3=u_{n}^{2015}+3+u_n+3u_n^{2014}=(3+u_n)(u_{n}^{2014}+1)>3+u_n$$
$$\Rightarrow u_{n+1}>u_n>...>1$$
Do đó $(u_n)$ là dãy tăng .
Giả sử dãy bị chặn trên thì nó hội tụ về $L$
Ta có $$L=L^{2015}+3L^{2014}+L$$
Giải phương trình ta thấy vô lý.
Do đó dãy không bị chặn trên.
Ta có: $$\frac{u_n^{2014}}{u_{n+1}+3}=\frac{1}{u_{n}+3}-\frac{1}{u_{n+1}+3}$$
$$\lim (\frac{u_1^{2014}}{u_2+3}+...+\frac{u_n^{2014}}{u_{n+1}+3}=\frac{1}{u_1+3}-\frac{1}{u_{n+1}+3})=\frac{1}{4}$$

Trong chủ đề: Offline trong tháng 11

22-09-2014 - 21:15

=)) Gõ word nhiều quá bị nhiễm hay sao mà office thế .


Trong chủ đề: $(tanx)^{sinx)+(cotx)^{cosx}\geq2$

18-09-2014 - 16:15

Đề bài có lộn không nhỉ

http://diendantoanho...acos-alphage-2/


Trong chủ đề: $\sum_{k=0}^{n}\frac{C_{n...

13-09-2014 - 01:45

Xem ở đây.


Trong chủ đề: Cho đa thức $ P\left ( x \right )$ bậc n TM

11-09-2014 - 18:39

Xem tại đây.