Đến nội dung


Ispectorgadget

Đăng ký: 26-02-2011
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 00:18
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chứng minh: $f(X-A)\supset f(X)-f(A)$

Hôm qua, 21:24

$x_A$ là gì vậy, mà f có phải là ánh xạ tuyến tính không ạ.

:)) Nãy gõ nhầm $x-A$ chứ không phải $x_A$.


Trong chủ đề: Tính $\lim_{x\to0}({\frac{e^...

23-10-2014 - 22:27

Công thức vcl-vcb thôi mà :3 xem thêm ở đây.


Trong chủ đề: $\int_{1}^{\infty }\frac{sin...

23-10-2014 - 22:19

Tham khảo ở đây.


Trong chủ đề: Tính $\lim_{x\to0}({\frac{e^...

23-10-2014 - 22:18

$1^{\infty}$ cái này là dạng vô định mà bạn? Giải bài đúng là ra 1. Nhưng khử vô định kiểu này là thi người ta gạch cái rẹt...

Thêm cái $\ln x=x-1$ thì ổn không nhỉ :3 


Trong chủ đề: Tính $\lim_{x\to0}({\frac{e^...

23-10-2014 - 21:55

$\lim_{x\to0}({\frac{e^{sinx}-1}{x}})^{ln(x)}$
 

 
Ta có Khi $x\to 0$ thì $e^x=x+1$ và $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}=1$ áp dụng ta được
$$\lim_{x\to0}({\frac{e^{sinx}-1}{x}})^{ln(x)}=\lim\limits_{x\to 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right )^{\ln x}=1$$