Đến nội dung


Ispectorgadget

Đăng ký: 26-02-2011
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 00:55
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tính giới hạn dãy số: $\lim_{x \to +\infty }\lef...

30-10-2014 - 23:15

Tính giới hạn dãy số:

$\lim_{x \to +\infty }\left ( \frac{1}{2} + \frac{3}{2^{2}} + \frac{5}{2^{3}} + ... + \frac{2n-1}{2^{n}} \right)$

Xét $$x_n-\frac{1}{x}x_n=\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{2^{n-1}} \right )-\frac{2n-1}{2^{n+1}}$$
Có $$\lim\limits_{n\to \infty} (x_n-\frac{1}{2}x_n)=\frac{3}{2}$$
Do đó $\lim x_n=3$

Trong chủ đề: Chứng minh: $f(X-A)\supset f(X)-f(A)$

25-10-2014 - 21:24

$x_A$ là gì vậy, mà f có phải là ánh xạ tuyến tính không ạ.

:)) Nãy gõ nhầm $x-A$ chứ không phải $x_A$.


Trong chủ đề: Tính $\lim_{x\to0}({\frac{e^...

23-10-2014 - 22:27

Công thức vcl-vcb thôi mà :3 xem thêm ở đây.


Trong chủ đề: $\int_{1}^{\infty }\frac{sin...

23-10-2014 - 22:19

Tham khảo ở đây.


Trong chủ đề: Tính $\lim_{x\to0}({\frac{e^...

23-10-2014 - 22:18

$1^{\infty}$ cái này là dạng vô định mà bạn? Giải bài đúng là ra 1. Nhưng khử vô định kiểu này là thi người ta gạch cái rẹt...

Thêm cái $\ln x=x-1$ thì ổn không nhỉ :3