Jump to content


namcpnh

Member Since 24-04-2011
Offline Last Active 18-04-2014 - 12:16
Đề nghị những ai đang ôn thi Olympic 30-4 không nên đăng hàng loạt các bài đã có trong các quyển tuyển tập 30-4 vì trong quyển sách đó đã có sẵn lời giải. Updated 14 Mar · 12 comments
****-

About Me

Toán là tiền đề của khoa học kĩ thuật


Community Stats


 • Group Điều hành viên OLYMPIC
 • Active Posts 876
 • Profile Views 4,237
 • Member Title Red Devil
 • Age 18 years old
 • Birthday February 26, 1996
 • Giới tính
  Male Male
 • Đến từ
  THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển
 • Sở thích
  Toán Olympic, ghét toán THPT.

Contact Information


903 Xuất sắc

User Tools

Latest Visitors