Jump to content


namcpnh

Member Since 24-04-2011
Offline Last Active Yesterday, 19:04
Thông báo mình mới đang file Tuyển tập các bài SH và TH qua các kì thi Olympic ở box Số học, mọi người ai chưa biết thì vào tải về xem thử ( hay thì like cái để mình lấy tinh th... Updated 25 Jul · 2 comments
****-

About Me

Toán là tiền đề của khoa học kĩ thuật


Community Stats


 • Group Điều hành viên OLYMPIC
 • Active Posts 913
 • Profile Views 4,704
 • Points 0
 • Member Title Red Devil
 • Age 18 years old
 • Birthday February 26, 1996
 • Giới tính
  Male Male
 • Đến từ
  THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển
 • Sở thích
  Toán Olympic, ghét toán THPT.

Contact Information


983 Xuất sắc

User Tools

Latest Visitors