Jump to content


namcpnh

Member Since 24-04-2011
Offline Last Active 15-09-2014 - 23:29
Dự tính là mình sẽ tổng hợp các bài pth của các nước lại rồi sẽ phát động chuyên đề giải nó, không biết có ai ủng hộ không ? ( nhớ là ủng hộ thì phải làm tới cùng nghe, ko sẽ bị... Updated 12 Aug · 1 comments
****-

About Me

Toán là tiền đề của khoa học kĩ thuật


Community Stats


 • Group ĐHV Tổng hợp
 • Active Posts 949
 • Profile Views 5,179
 • Points 0
 • Member Title Red Devil
 • Age 18 years old
 • Birthday February 26, 1996
 • Giới tính
  Male Male
 • Đến từ
  HCMUS
 • Sở thích
  Toán Olympic, ghét toán THPT.

Contact Information


1163 Rất xuất sắc

User Tools

Latest Visitors