Jump to content


namcpnh

Member Since 24-04-2011
Offline Last Active Today, 10:08
Mọi người vào đây làm đề Đồng hành cùng GGTH, nếu ai mở rộng tốt anh sẽ đề nghị tuyên dương. Updated 01 Aug · 0 comments
****-

About Me

Toán là tiền đề của khoa học kĩ thuật


Community Stats


 • Group ĐHV Tổng hợp
 • Active Posts 942
 • Profile Views 4,818
 • Points 0
 • Member Title Red Devil
 • Age 18 years old
 • Birthday February 26, 1996
 • Giới tính
  Male Male
 • Đến từ
  ĐH KHTN TPHCM
 • Sở thích
  Toán Olympic, ghét toán THPT.

Contact Information


1114 Rất xuất sắc

User Tools

Latest Visitors