Jump to content


namcpnh

Member Since 24-04-2011
Offline Last Active Today, 00:12
Cmt danh sách đội tuyển VMO tình ( trường) bạn vào link dưới đây ( có like nhé :D ) Updated 22 Oct · 1 comments
****-

About Me

Toán là tiền đề của khoa học kĩ thuật


Community Stats


 • Group ĐHV Tổng hợp
 • Active Posts 983
 • Profile Views 5,790
 • Points 0
 • Member Title Red Devil
 • Age 18 years old
 • Birthday February 26, 1996
 • Giới tính
  Male Male
 • Đến từ
  HCMUS
 • Sở thích
  Toán Olympic, ghét toán THPT.

Contact Information


1303 Rất xuất sắc

User Tools

Latest Visitors