Đến nội dung


L Lawliet

Đăng ký: 23-07-2011
Offline Đăng nhập: 25-01-2015 - 21:32
***--

Giới thiệu

$$\frac{\mathfrak{GinEscaper}}{29-06-1997}$$


Thống kê


  • Nhóm: Thành viên
  • Bài viết: 1252
  • Lượt xem: 9639
  • Danh hiệu: Ngọa Long
  • Tuổi: 17 tuổi
  • Ngày sinh: Tháng tám 2, 1997
  • Giới tính
    Nam Nam

2278 Đặc biệt xuất sắc

Công cụ người dùng

Lần ghé thăm cuối