Đến nội dungTop 20 người gửi bài trong ngày


  Thành viên Gia nhập Tổng bài viết Bài viết hôm nay % tổng số bài viết hôm nay  
hình ảnh DangHongPhuc 09-07-2016 238 17 11.41%
hình ảnh iloveyouproht 15-09-2015 66 13 8.72%
hình ảnh leminhnghiatt 27-10-2015 819 8 5.37%
hình ảnh Zeref 15-04-2016 159 6 4.03%
hình ảnh yeutoanhoc020 27-07-2016 7 6 4.03%
hình ảnh linhphammai 30-07-2015 128 5 3.36%
hình ảnh loolo 13-10-2015 21 5 3.36%
hình ảnh L Lawliet 23-07-2011 1327 4 2.68%
hình ảnh thuylinhnguyenthptthanhha 20-11-2015 106 4 2.68%
hình ảnh letuananh29072000 16-05-2015 93 3 2.01%
hình ảnh royal1534 09-07-2015 705 3 2.01%
hình ảnh lovemath99 02-04-2013 144 3 2.01%
hình ảnh minhtridoan 16-07-2016 13 3 2.01%
hình ảnh nguyenhongsonk612 13-11-2013 1268 3 2.01%
hình ảnh Nguyenhuyen_AG 09-09-2010 597 3 2.01%
hình ảnh kudoshinichihv99 07-02-2015 838 3 2.01%
hình ảnh Kagome 23-06-2016 39 3 2.01%
hình ảnh phuocchubeo 12-08-2015 34 2 1.34%
hình ảnh Element hero Neos 05-08-2015 667 2 1.34%
hình ảnh fifa 20-03-2014 49 2 1.34%