Đến nội dung


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

Math Is Love

Hê hê.Đề mình được chọn rồi.Đỡ quá!!!!!
14-09-2012 - 20:10
 • hình ảnh
  Joker9999
  =)). Mình biết mà.
  Mình học Chuyên Tin mà nên quên đáp án rồi. Mình mượn vở của thằng bạn xem thôi.
  15-09-2012 - 21:00
 • hình ảnh
  Math Is Love
  Thế thì trận này cậu ăn rồi.Bao h cậu ra đề thì lấy đề của thầy nhé=))

  16-09-2012 - 11:14
 • hình ảnh
  Joker9999
  Mình k giải mà. Mình quên cách làm r.
  16-09-2012 - 21:15