Đến nội dung


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

bdtilove

Đôi khi bình phương là con đường duy nhất để chứng minh một bất đẳng thức dạng căn thức nhưng bình phương 8 lần là 1 đẳng cấp rất khác!!!!
17-09-2012 - 21:22
 • hình ảnh
  nthoangcute
  hxthanh - ông tổ của phương pháp tính tổng
  (Áp dụng cách tính tổng của thầy Thanh ta có...)
  18-09-2012 - 15:41
 • hình ảnh
  bdtilove
  Giả vờ tính tổng??? (GVTT) nếu viết tắt mình sẽ nghỉ là Giả vờ tán tỉnh mất!! =))
  18-09-2012 - 18:47
 • hình ảnh
  bdtilove
  sax!! Nói chuyện gì kì vậy??? Hức hức!!
  19-09-2012 - 18:30