Đến nội dung


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

E. Galois

Các bạn khẩn trương chém gió bài làm của Gunter trong PSW nhé
30-07-2012 - 21:44
 • hình ảnh
  E. Galois
  @hxthanh: được chứ!
  30-07-2012 - 22:41
 • Tình hình là từ hồi thi Đại học đến giờ là cu Khánh mất tích! Không hiểu đã nhận được quà chưa?
  30-07-2012 - 23:12
 • Lát nữa 0 giờ anh sẽ bình loạn tí ti!
  :D
  30-07-2012 - 23:13