Đến nội dung


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

Mai Duc Khai

Tivi hư hơn 1 năm rồi :( Dcom thì ko có tiền ==> ko coi đượ ơ rô =))
09-06-2012 - 10:46