Đến nội dung


Kì thi giải toán VMEO của Diễn đàn Toán học

ĐỀ THI THÁNG 11 (Hạn nhận bài: 23h59 ngày 20/12/2015)
Đề thi tháng 10. (Hạn nhận bài: 23h59 ngày 20/11/2015). Đã hết hạn nộp bài thi tháng 10, các bạn có thể Thảo luận về đề thi ở đây.
Thể lệ
Danh sách BTC
Đăng kí tham gia dự thi
Hỏi đáp


Hình ảnh

Chương trình con - Pascal


 • Please log in to reply
Chủ đề này có 5 trả lời

#1 Jaliyiah Sophia

Jaliyiah Sophia

  Binh nhất

 • Thành viên
 • 20 Bài viết
 • Giới tính:Nữ
 • Đến từ:1516 4th str NW Calgary, T2M 2Z1, Alberta, Canada
 • Sở thích:đọc sách... làm Toán, Hóa, Sinh...

Đã gửi 17-04-2010 - 22:51

Bài 1: lập chương trình tính tam giác PASCAL để tính $C^{n}_{k}$Bài 2: viết các chương trình con tính diện tích hình tam giác, hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật trong 1 chương trình. Sau đó hỏi chọn 1 trong các phương án tính S bằng cách chọn trong bảng chọn lệnh sau:

 • không làm gì hết, trở về màn hình soạn thảo.
 • tính S hình vuông.
 • tính S hình tròn.
 • tính S hình tam giác.
 • tính S hình chữ nhật.


Bài 3: Hãy viết CTrình nhập giá trị cho ma trận vuông cấp n sao cho:

 • Tính tổng các phần tử trên đường chéo chính, chéo phụ.
 • Tính tổng bình phương các số nằm trên hàng chẵn; lẻ.
 • Tính tổng căn bậc 2 các số không âm trên cột chẵn; lẻ.
 • Đếm số phần tử có giá trị trong khoảng [1..5].
 • Viết thủ tục hoán vị phần tử hàng cho phần tử cột của MT đã cho.


Bài 4: Viết chương trình tính $S=\sum\limits_{i=0}^{n}.\dfrac{1+x^{i}}{(i+1)!}$
Trong thời gian BQT 3T fix diễn đàn, mems 3T hãy đăng ký nick mới tại VMF...
3 tháng nữa ra đi...
Em hồn nhiên... em sẽ bình yên...

#2 dehin

dehin

  Chém gió thần!

 • Thành viên
 • 733 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Ha Noi
 • Sở thích:Play Đế chế, eat bimbim, đậu phộng and more,...

Đã gửi 17-04-2010 - 23:06

Bài 1 có 3 cách:
C1:
Function C(n,k:byte):longint;
Begin
If k=0 then C:=1 else if n=0 then C:=0
Else C:=C(n-1,k-1)+C(n-1,k)
End;
C2:
var C:aray[0..100,0..100] of longintl
Begin

C[0,0]:=0;
For i:=1 to n do C[i,i]:=1;
For i:=1 to n do C[i,0]:=1;
For i:=2 to n do
for j:=1 to i-1 do C[i,j]:=C[i-1,j-1]+C[i-1,j];
Write(C[n,k]);
End.

C3:
Function GT( x: byte):longint;
var S:longint;
t:byte;
Begin
S:=1;
For t:=1 to n do S:=S*i;
GT:=S;
End;
Function C(n,k:byte):longint;
Begin
C:=GT(n)/(GT(k)*GT(n-k))
End;
Nhận xét
C1:Chương trình dễ viết, ngắn gọn, nhưng tốc độ tính toán sẽ chậm do lặp lại tính toán nhiều.
C2: Chương trình dài hơn nhưng tốc độ tính toán nhanh hơn C1 do mỗi C[,j] chỉ tính toán 1 lần.
Song phải cần 1 không gian lớn để lưu trữ dữ liệu.
C3: Chương trình thực hiện nhanh nhất, tiết kiệm bộ nhớ nhất.
Love Lan Anh !

#3 Jaliyiah Sophia

Jaliyiah Sophia

  Binh nhất

 • Thành viên
 • 20 Bài viết
 • Giới tính:Nữ
 • Đến từ:1516 4th str NW Calgary, T2M 2Z1, Alberta, Canada
 • Sở thích:đọc sách... làm Toán, Hóa, Sinh...

Đã gửi 18-04-2010 - 11:46

Bài 1 có 3 cách:
C1:
Function C(n,k:byte):longint;
Begin
If k=0 then C:=1 else if n=0 then C:=0
Else C:=C(n-1,k-1)+C(n-1,k)
End;
C2:
var C:aray[0..100,0..100] of longintl
Begin

C[0,0]:=0;
For i:=1 to n do C[i,i]:=1;
For i:=1 to n do C[i,0]:=1;
For i:=2 to n do
for j:=1 to i-1 do C[i,j]:=C[i-1,j-1]+C[i-1,j];
Write(C[n,k]);
End.

C3:
Function GT( x: byte):longint;
var S:longint;
t:byte;
Begin
S:=1;
For t:=1 to n do S:=S*i;
GT:=S;
End;
Function C(n,k:byte):longint;
Begin
C:=GT(n)/(GT(k)*GT(n-k))
End;
Nhận xét
C1:Chương trình dễ viết, ngắn gọn, nhưng tốc độ tính toán sẽ chậm do lặp lại tính toán nhiều.
C2: Chương trình dài hơn nhưng tốc độ tính toán nhanh hơn C1 do mỗi C[,j] chỉ tính toán 1 lần.
Song phải cần 1 không gian lớn để lưu trữ dữ liệu.
C3: Chương trình thực hiện nhanh nhất, tiết kiệm bộ nhớ nhất.

xem lại chỗ đó đi bạn
Trong thời gian BQT 3T fix diễn đàn, mems 3T hãy đăng ký nick mới tại VMF...
3 tháng nữa ra đi...
Em hồn nhiên... em sẽ bình yên...

#4 dehin

dehin

  Chém gió thần!

 • Thành viên
 • 733 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Ha Noi
 • Sở thích:Play Đế chế, eat bimbim, đậu phộng and more,...

Đã gửi 18-04-2010 - 12:06

xem rồi sao nhỉ bạn.
có gì nói luôn ra cái.
vừa chạy thử trên Pascal xong, ngon lành
Love Lan Anh !

#5 Jaliyiah Sophia

Jaliyiah Sophia

  Binh nhất

 • Thành viên
 • 20 Bài viết
 • Giới tính:Nữ
 • Đến từ:1516 4th str NW Calgary, T2M 2Z1, Alberta, Canada
 • Sở thích:đọc sách... làm Toán, Hóa, Sinh...

Đã gửi 19-04-2010 - 00:03

Bài 1 :

Để tính tam giác pascal thì sử dụng cách 2 , nhưng chỉ lưu 2 dòng thôi rồi cập nhật lại , vì kết quả ở dòng i chỉ phụ thuộc vào dòng i-1 :)

Bài 2 :

Sử dụng một biến enter để nhận lệnh cần tính là hình gì, với mỗi hình ta trả về procedure để xử lý cho hình đó. và tính cụ thể ra.
ví dụ :

function getareasquare:longint;
begin
readln(n); // n la canh hinh vuong
exit(n*n);
end;
readln(enter);
if (enter=1) then ans:=getareasquare;

các hình khác tương tự :)

Bài 3:

1.
ans:=0;
for i:=1 to n do inc(ans,a+ans[i][n-i+1]);
dec(ans,a[n div 2 + 1][n div 2 + 1]);
2.
[i]chẵn :

ans=0;
i:=0;
while (i<=n) do
begin
inc(i,2);
for j:=1 to n do
inc(ans,a[i][j](a[i][j]);
end;
[i]lẻ :

ans:=0;
i:=-1;
while (i<=n) do
begin
// tương tự như trên
end;

3.
làm tương tự câu 2, để ý kết quả phải là số real hay là extended.

4.
count:=0;
for i:=1 to n do
for j :=1 to n fo
if (1<=a[i][j]) and (a[i][j]<=5) then
inc(count);

5.
câu này không hiểu lắm, cái hàng nào với cột nào h ?
nếu có 1 hàng x và cột y cố định thì lưu làm 2 mảng rồi ráp vào thôi :)

Bài 4:
gọi g[i] là x^i.
f[i] là i!
g[0]:=1;
for i:=1 to n do g[i]:=g[i-1]*x;
f[0]:=1;
for i:=1 to n+1 do f[i]:=f[i-1]*i;
ans:=0;
for i:=1 to n do
ans:=ans + ((1+g[i])/f[i+1]);
Trong thời gian BQT 3T fix diễn đàn, mems 3T hãy đăng ký nick mới tại VMF...
3 tháng nữa ra đi...
Em hồn nhiên... em sẽ bình yên...

#6 dehin

dehin

  Chém gió thần!

 • Thành viên
 • 733 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Ha Noi
 • Sở thích:Play Đế chế, eat bimbim, đậu phộng and more,...

Đã gửi 19-04-2010 - 19:08

Để tính $ C_n^k$ thì dùng cách 3 là chương trình chạy hiệu quả nhất.
Do tính trực tiếp: $ C_n^k=\dfrac{n!}{k!(n-k)!}$
Love Lan Anh !
1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh