Đến nội dung


Kì thi giải toán VMEO của Diễn đàn Toán học

ĐỀ THI THÁNG 11 (Hạn nhận bài: 23h59 ngày 20/12/2015)
Đề thi tháng 10. (Hạn nhận bài: 23h59 ngày 20/11/2015). Đã hết hạn nộp bài thi tháng 10, các bạn có thể Thảo luận về đề thi ở đây.
Thể lệ
Danh sách BTC
Đăng kí tham gia dự thi
Hỏi đáp


Hình ảnh

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 10 TỈNH HẢI DƯƠNG


 • Please log in to reply
Chủ đề này có 5 trả lời

#1 mathfan

mathfan

  Binh nhì

 • Thành viên
 • 12 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:gmail: dungth96@gmail.com

Đã gửi 14-05-2012 - 22:13

File gửi kèm  ĐÊ THI HOC SINH GIOI LOP 10.doc   34.5K   941 Số lần tảiFile gửi kèm  ĐÊ THI HOC SINH GIOI LOP 10.doc   34.5K   941 Số lần tải

#2 NLT

NLT

  Trung úy

 • Hiệp sỹ
 • 871 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Bình Định
 • Sở thích:I Love Mathematics :) <3

Đã gửi 14-05-2012 - 22:50

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011-2012

MÔN THI: TOÁN

[right]Thời gian làm bài: 180 phút

Câu 1

(2 điểm)

a) Cho hàm số y=x2 + 2mx - 3m và hàm số y=-2x + 3. Tìm m để đồ thị các hàm số đó cắt nhau tại hai điểm phân biệt và hoành độ của chúng đều dương.
b) Giải bất phương trình:$\sqrt { - {x^2} + 8x - 12}$> 10-2x
Câu 2 (2 điểm)
a) Giải phương trình: (4x3 - x + 3)3 - x3 =1,5

b) Giải phương trình: 2x2 - 11x + 23 = 4$\sqrt {x + 1} $
Câu 3 (2 điểm)
a) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm M(1;4). Đường thẳng d qua M, d cắt trục hoành tại A(hoành độ của A dương), d cắt trục tung tại B(tung độ của B dương). Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác OAB.
b) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường tròn ©: (x - 2)2 + (y + 3)2 = 9 và điểm A(1;-2). Đường thẳng$\Delta $qua A, $\Delta $ cắt © tại M và N. Tìm giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng MN.
Câu 4 (3điểm)
a) Chứng minh rằng tứ giác lồi ABCD là hình bình hành khi và chỉ khi
AB2 + BC2 + CD2 + DA2 = AC2 + BD2.
b) Tìm tất cả các tam giác ABC thoả mãn:$\frac{1}{{h_a^2}} = \frac{1}{{{b^2}}} + \frac{1}{{{c^2}}}$ (trong đó AB=c; AC=b; đường cao qua A là ha).
Câu 5 (1 điểm)
Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng:
$\frac{{2a}}{{b + c}} + \frac{{2b}}{{c + a}} + \frac{{2c}}{{a + b}} \ge 3 + \frac{{{{(a - b)}^2} + {{(b - c)}^2} + {{(c - a)}^2}}}{{{{(a + b + c)}^2}}}$
------------

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Nguyen Lam Thinh: 14-05-2012 - 22:52

GEOMETRY IS WONDERFUL !!!

Some people who are good at calculus think that they will become leading mathematicians. It's funny and stupid.


Nguyễn Lâm Thịnh

#3 Crystal

Crystal

  ANGRY BIRDS

 • Hiệp sỹ
 • 5529 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Huế

Đã gửi 15-05-2012 - 00:54

Câu 2.a:
http://diendantoanho...showtopic=71896

Câu 5:
http://diendantoanho...showtopic=72179

---

#4 Phạm Hữu Bảo Chung

Phạm Hữu Bảo Chung

  Thượng úy

 • Thành viên
 • 1360 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Sở thích:Grey's Anatomy, Shameless, Game of Thrones

Đã gửi 15-05-2012 - 22:25

Câu 1:
a, Hoành độ giao điểm (nếu có) của 2 đồ thị nói trên là nghiệm của phương trình:
$x^2 + 2mx - 3m = -2x + 3$
$\Leftrightarrow x^2 + 2x(m + 1) - 3m - 3 = 0 \,\,\, (1)$
Đồ thị các hàm số đó cắt nhau tại 2 điểm phân biệt và hoành độ của chúng đều dương khi phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt dương.
Điều này đồng nghĩa với:
$\left\{\begin{array}{l}\Delta' = (m + 1)^2 - (-3m - 3) > 0\\S = -(m + 1) > 0\\P = -3m - 3 > 0\end{array}\right.$


$\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l}m^2 + 2m + 1 + 3m + 3 > 0\\m < -1\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l}m^2 + 5m + 4 > 0\\m < - 1\end{array}\right.$

$\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l}\left[\begin{array}{l} m < -4\\m > -1\end{array}\right.\\m < -1\end{array}\right. \Leftrightarrow m < -4$

Vậy $\forall m < - 4$, đồ thị các hàm số ban đầu cắt nhau tại 2 điểm phân biệt có hoành độ dương.

b, Bất phương trình ban đầu tương đương:
$\left[\begin{array}{l} \left\{\begin{array}{l}10 - 2x < 0\\-x^2 + 8x - 12 \geq 0\end{array}\right.\\\left\{\begin{array}{l}10 - 2x \geq 0\\-x^2 + 8x - 12 > (10 - 2x)^2\end{array}\right.\end{array}\right.$


$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \left\{\begin{array}{l}x > 5\\(x - 6)(x - 2) \leq 0\end{array}\right.\\\left\{\begin{array}{l}x \leq 5\\-x^2 + 8x - 12 > 100 - 40x + 4x^2\end{array}\right.\end{array}\right.$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \left\{\begin{array}{l}x > 5\\2 \leq x \leq 6\end{array}\right.\\\left\{\begin{array}{l}x \leq 5\\4 < x < \dfrac{29}{5}\end{array}\right.\end{array}\right.$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 5 < x \leq 6\\4 < x \leq 5\end{array}\right. \Leftrightarrow 4 < x \leq 6$

Vậy, tập nghiệm của BPT là: T = (4; 6]$
Câu 2.

b, ĐK: $x \geq -1$
Ta có:
$2x^2 - 11x + 23 = 4\sqrt{x + 1}$

$\Leftrightarrow (2x^2 -11x + 15) - 4\sqrt{x + 1} + 8$

$\Leftrightarrow (x - 3)(2x - 5) - 4.\dfrac{x - 3}{\sqrt{x + 1} + 2} = 0$

$\Leftrightarrow (x - 3)(2x - 5 - \dfrac{4}{\sqrt{x + 1} + 2}) = 0$


$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 3\\2x - 5 - \dfrac{4}{\sqrt{x + 1} + 2} = 0 \,\,\,\, (2)\end{array}\right.$

Ta có:
$(2) \Leftrightarrow 2x - 6 + (1 - \dfrac{4}{\sqrt{x + 1} + 2}) = 0$


$\Leftrightarrow 2(x - 3) + \dfrac{\sqrt{x + 1} - 2}{\sqrt{x + 1} + 2} = 0$

$\Leftrightarrow (x - 3)[2 + \dfrac{1}{(\sqrt{x + 1} + 2)^2}] = 0$


$\Leftrightarrow x = 3$ (do $2 + \dfrac{1}{(\sqrt{x + 1} + 2)^2} > 0 \forall \, x \geq -1$)

Nói tóm lại, phương trình ban đầu có nghiệm duy nhất x = 3
Câu 3.
a,
Đặt $A(a; 0); B(0; b)$. (a; b > 0)
Do d cắt Ox tại A, cắt Oy tại B. Do đó, phương trình đường thẳng d có dạng:

$\dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b} = 1$

Mặt khác, d đi qua $M(1; 4)$, suy ra:

$\dfrac{1}{a} + \dfrac{4}{b} = 1$

Ta thây:
$1 = \dfrac{1}{a} + \dfrac{4}{b} \geq \dfrac{4}{\sqrt{ab}} ( \forall \, a, b > 0)$


$\Rightarrow \sqrt{ab} \geq 4 \Leftrightarrow ab \geq 16$

Vì thế cho nên:
$S_{OAB} = \dfrac{|a|.|b|}{2} = \dfrac{ab}{2} \geq 8$

Kết luận: $Min_{S_{OAB}} = 8$


Dấu "=" xảy ra khi
$\left\{\begin{array}{l}\dfrac{1}{a} = \dfrac{4}{b}\\\dfrac{1}{a} + \dfrac{4}{b} = 1\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l}a = 2\\b = 8\end{array}\right.$

Khi đó: A(2; 0); B(0; 8)
b,
©: $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 9$ có tâm I(2; -3); R = 3.
Ta thấy:
$IA = \sqrt{(1 - 2)^2 + (- 2 + 3)^2 } = \sqrt{2} \leq 3 = R$

Do đó: A nằm trong đường tròn.

- Gọi M, N là các điểm bất kỳ trên đường tròn sao cho A, M, N thẳng hàng. M', N' là các điểm thuộc đường tròn thỏa mãn: M', A, N' thẳng hàng và IA vuông góc với M'N'.
Ta chứng minh được: $MN \geq M'N'$

Thật vậy:
- Dễ thấy: $\bigtriangleup MAM' \sim \bigtriangleup N'AN (g.g)$
Do đó: $AM.AN = AM'.AN' = AM'^2 = R^2 - IA^2 = 9 - 2 = 7$
- Suy ra:
$MN = MA + NA \geq 2\sqrt{MA.NA} = 2\sqrt{7}$

Kết luận: $Min_{MN} = 2\sqrt{7}$

Dấu "=" xảy ra khi M trùng M', N trùng N'.
Khi đó: PTĐT $\Delta$ là: $-(x - 1) +(y + 2) = 0 \Leftrightarrow y = x - 3$
Thế giới này trở nên bị tổn thương quá nhiều không phải bởi vì sự hung bạo của những kẻ xấu xa mà chính bởi vì sự im lặng của những người tử tế :)

#5 vuihatca98

vuihatca98

  Binh nhất

 • Thành viên
 • 23 Bài viết
 • Giới tính:Nữ
 • Đến từ:Huế

Đã gửi 08-01-2014 - 23:20

bạn ơi cho mình hỏi câu 2b hướng tư duy ntn để làm đc như vậy thế, mình cảm ơn trước nhé :lol:#6 NghiaDang

NghiaDang

  Lính mới

 • Thành viên
 • 2 Bài viết

Đã gửi 14-05-2014 - 08:31

bạn ơi cho mình hỏi câu 2b hướng tư duy ntn để làm đc như vậy thế, mình cảm ơn trước nhé :lol:

Mò trước thấy phương trình có nghiệm 3. Thay vào thấy $4\sqrt{x+1} =8$ nên khi nhóm $4\sqrt{x+1} -8 thì khi trục căn sẽ được nhân tử x-3.


1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh