Đến nội dung


thusang3605

Đăng ký: 28-05-2012
Offline Đăng nhập: 07-07-2015 - 20:05
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chuyên đề số phức luyện thi Đại Học

05-06-2015 - 11:45

Bài 32: Tìm số phức z thỏa mãn$\left ( z-1 \right )\left ( \bar{z}+2i \right )$ là số thực và $\left | z-1 \right |=\sqrt{5}$


Trong chủ đề: Topic tích phân ôn luyện

05-06-2015 - 11:24

Bài 33:  $\int_{1}^{e}\frac{1+x^{2}lnx}{x+x^{2}lnx}dx$