Đến nội dung


Kì thi giải toán VMEO của Diễn đàn Toán học

Đề thi VMEO tháng 10. Hạn cuối nhận bài giải: đúng 12h đêm ngày 20/11/2015.
Thể lệ
Đăng kí tham gia Ban Tổ Chức
Đăng kí tham gia dự thi
Hỏi đáp


Ispectorgadget

Đăng ký: 26-02-2011
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 23:50
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: [Archive] Cập nhật list Những bài toán trong tuần (301-400)

06-09-2015 - 16:29

$\boxed{\text{Bài toán 311}}$

Cho $m, n$ là các số không âm. Gọi $a_{m, n}$ là hệ số của $x^n$ trong khai triển đa thức $(1 + x + x^2)^m$. Chứng minh với $k$ bất kì không âm, ta có:

$$0 \leq \sum\limits_{i=0}^{{\left[\dfrac{2k}{3}\right]}} a_{k - i, i} (-1)^i \leq 1$$

 

$\boxed{\text{Bài toán 312}}$

Cho $\triangle ABC$ vuông đỉnh A. Biết đường cao AH, trung tuyến BM,  phân giác CD đồng quy tại O.

Chứng minh rằng: $\sin B = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$

 

$\boxed{\text{Bài toán 313}}$

Cho tứ diện đều ABCD, Tìm mặt phẳng $(P)$ sao cho hình chiếu vuông góc của tứ diện lên $(P)$ có diện tích nhỏ nhất.

 

$\boxed{\text{Bài toán 314}}$

Ta bắt đầu với một số nguyên dương nào đấy , số này được tác động bởi $2$ toán tử sau đây : Tách chữ số hàng đơn vị của nó rồi đem nhân chữ số này cho $4$, đem tích cộng với phần còn lại của số đã cho ( Ví dụ : $1997$ biến thành : $7*4+199=227$) . Thực hiện lặp đi lặp lại toán tử này . Chứng minh rằng nếu trong dãy các số thu được có chứa số $1001$ thì không có số nào trong các số của dãy là số nguyên tố .

 

$\boxed{\text{Bài toán 315}}$

Cho tam giác $ABC$ cố định và một điểm $M$ thay đổi trong không gian nhưng luôn không thuộc các đường thẳng $AB, BC, CA$ . Kí hiệu $x, y, z$ lần lượt là khoảng cách từ $M$ đến $AB, BC, CA$. Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn :
$$\dfrac{x}{1999y + 2000z} + \dfrac{y}{1999z + 2000x} + \dfrac{z}{1999x + 2000y} = \dfrac{1}{1333}$$

 

$\boxed{\text{Bài toán 316}}$

Tìm $m$ để phương trình

$\sqrt{x^{2}-9}= 2\left ( m-2 \right )x+6\left ( m-2 \right )$ có nghiệm $x\geq 3$

 

$\boxed{\text{Bài toán 317}}$

Cho dãy số$(u_n)$$,n \in \mathbb{N}$ được xác định như sau: $\left\{\begin{matrix}u_0=u_1=3 \\ u_2=9 \\ u_{n+3}=3u_{n+2}-u_n, \forall n \geq0 \end{matrix}\right.$

1.Chứng minh rằng có ba số thực  $a,b,c$ không đổi mà $a<b<c$ và $u_n = a^{n}+b^{n}+c^{n}$ với mọi số tự nhiên $n$.

2.Tìm số dư của phép chia $[c^{2011}]+[c^{2012}]$ cho 12.


Trong chủ đề: I=$\large \int_{0}^{\propto }...

25-08-2015 - 20:58I=$\large \int_{0}^{\propto }\frac{arctanx}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$

\[I = \mathop {\lim }\limits_{a \to  + \infty } \int\limits_0^a {\sqrt {\arctan x} d\arctan x}  = \mathop {\lim }\limits_{a \to  + \infty }{\frac{2}{3}{{(\arctan a)}^{3/2}} = \frac{2}{3}{\pi ^{3/2}}} \]


Trong chủ đề: Giải phương trình: $2(1-x)\sqrt{x^2+2x-1}=x^2-2x-1$

06-08-2015 - 19:01

các bạn giải dùm mình bài này với $2^{x^{2}-2x+1}-2^{x^{2}}=2x-1$

Mai mốt bạn post riêng ra 1 topic để dễ thảo luận nhé :)
Xét $f(x)=2^x $

$f'(x)=2^x\ln 2 >0 \forall x\in \mathbb{R}$

Theo định lý Lagrange tồn tại $c$ sao cho $2^{x^2-2x+1}-2^{x^2}=f'(c )(-2x+1)$

Thay vào phương trình ta được 

$f'( c)(-2x+1)=2x-1 \iff (-2x+1)(f'(c )+1)=0 \iff x=\frac{1}{2}$ 

Do $f'( c)+1>0$.

Vậy phương trình có 1 nghiệm duy nhất $x=\frac{1}{2}.$


Trong chủ đề: Kinh hoàng sự thật đằng sau BQT VMF và cái giá của 1 ĐHV Tổng hợp

12-07-2015 - 17:10

Xấu trai mà có phong bì thì có thể lên ĐHV Tổng hợp không nhỉ ?? :D :D :D

Spoiler

 

Xem xong bài viết này em quyết định chi 10 tỷ vì chức vụ ĐHV Tổng hợp :))

Spoiler


Trong chủ đề: $for$ i:=1 $to$ n $do$

04-07-2015 - 10:02

Bạn giải ra cụ thể theo từng lệnh được không, còn câu 3 sao ra vậy đc nhỉ  :(

 

 

Phép gán thực hiện liên tục trong 1/2 tập hợp dữ liệu cùng xác định cùng với đk bên dưới, cho tới khi hết gán được thì ngưng (n=1).

 

$T(1)=1 (\text{nếu n=1)}$

$T(n)=2T(\frac{n}{2})+n(n>1)$

Dùng đệ quy sẽ tìm được $\log_2 n$

 

:3 Không viết vậy đúng không.