Đến nội dung


Chú ý

Nút $f_x$ để gõ $\LaTeX$ hoạt động không được ổn định trong thời gian này. Tạm thời các bạn có thể vào trang này để gõ rồi copy vào bài viết. Mong các bạn thông cảm.


L Lawliet

Đăng ký: 23-07-2011
Offline Đăng nhập: 14-06-2015 - 22:53
****-

Giới thiệu

$$\frac{\mathfrak{nowherepeace}}{02/08/997}$$


Thống kê


  • Nhóm: Thành viên
  • Bài viết: 1261
  • Lượt xem: 10492
  • Danh hiệu: Ngọa Long
  • Tuổi: 18 tuổi
  • Ngày sinh: Tháng tám 2, 1997
  • Giới tính
    Nữ Nữ

2309 Đặc biệt xuất sắc

Công cụ người dùng

Lần ghé thăm cuối