Đăng nhập

Bạn có thể sử dụng tài khoản GMail để đăng nhập.

Toán Olympic

Cuộc thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ 2015 do Hexagon tỏ chức. Đây là một sân chơi lý thú và bổ ích đối với các bạn học sinh tiểu học. Đề bài gồm 30 câu hỏi thú vị, từ dễ đến ... rất khó. Thời gian làm bài là 2 tiếng.

Download

Giải và bình luận đề thi tại đây

Read more: Đề thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ 2015

Bình luận (0) Lượt xem: 367
Đề thi Olympic Chuyên KHTN năm 2015

Ngày thi thứ nhất

 

Câu I: Tìm tất cả các số nguyên tố $p$ sao cho $3^p+4^p$ là số chính phương

 

Câu II. Cho tam giác $ABC$ tâm nội tiếp $(I)$ và $AI$ cắt $BC$ tại $D$. Một đường thẳng đi qua $A$ cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác $IBC$ tại $P,Q$ sao cho $P$ nằm giữa $A,Q$.

a) CMR tích $DP.DQ$ không đổi khi $P,Q$ thay đổi

b) Giả sử đoạn thẳng $PQ$ cắt đoạn thẳng $BD$. Trên đoạn $DB$ lấy điểm $M$ sao cho $DM=DP$. Lấy $R$ đối xứng $M$ qua trung điểm $BC$. $(ADR)$ cắt $(IBC)$ tại $S,T$ . $ST$ cắt $BC$ tại $N$. CMR tam giác $DNQ$ cân.

 

Câu III. Hai bạn An và Bình chơi một trò chơi trên bảng vuông kích thước $3\times 2015$ ( $3$ hàng và $2015$ cột) . Hai người chơi lần lượt, An đi trước. Mỗi lần chơi, An đặt vào bảng một hình chữ nhật ngang $1\times 3$ và Bình đặt vào bảng một hình chữ nhật dọc $3\times 1$. Các hình chữ nhật được đặt…

Read more: Đề thi Olympic Chuyên KHTN năm 2015

Bình luận (0) Lượt xem: 638
Kazakhstan National Olympiad 2015

Ngày 1

Câu 1

Chứng minh rằng: 

$$\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{(n+1)^2} < n \cdot \left(1-\frac{1}{\sqrt[n]{2}}\right).$$
 
Câu 2
Giải phương trình nghiệm nguyên dương:
$$x^yy^x=(x+y)^z$$

Câu 3
Một hình chữ nhật được gọi là nội tiếp một hình tam giác nếu tất cả các đỉnh của nó đều thuộc các cạnh của tam giác. Chứng minh rằng tập hợp các tâm hình chữ nhật nội tiếp một tam giác nhọn là ba đoạn thẳng đồng quy không đóng.
 
Ngày 2
Câu 4
Đặt $P_k(n)$ là tích tất cả các số là ước nguyên dương của $n$ và chia hết cho $k$ (Nếu không có số nào thì quy ước tích bằng $1$). Chứng minh rằng $P_1(n)P_2(n)...P_n(n)$ là bình phương một số hoàn hảo với bất kì số $n$.
 
Câu 5
Tìm tất cả các bộ $(x_1,x_2,...,x_n ), (n \geq 4)$ là một hoán vị của $\{1,2,...,n\}$ sao cho khi $1 \leq i \leq n-2 $ ta có: $ x_i < x_{i+2}$ và khi $1 \leq i \leq n-3$  ta có $x_i < x_{i+3}$.
 
Câu 6
Tứ giác $ABCD$ có đường tròn nội tiếp đường kính $d$, tiếp xúc với cạnh $BC$…

Read more: Kazakhstan National Olympiad 2015

Bình luận (0) Lượt xem: 338
APMO 2015
Câu 1.
Cho tam giác $ABC$ có $D$ là một điểm thuộc cạnh $BC$. Một đường thẳng đi qua $D$ cắt cạnh $AB$ tại $X$ và tia $AC$ tại $Y$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác $BXD$ cắt đường tròn ngoại tiếp $\omega$ của tam giác $ABC$ tại $Z$ (khác $B$). Đường thẳng $ZD$ và $ZY$ cắt $\omega$ lần lượt tại $V$ và $W$. Chứng minh rằng $AB=VW$
 
Câu 2.
Đặt $S = \{2,3,4,...\}$ là tập hợp các số nguyên không nhỏ hơn $2$. Có tồn tại hay không một hàm số $f: S \to S$ sao cho:  $f (a)f (b) = f (a^2 b^2 ), \forall a, b \in S, a \neq b$.
 
Câu 3.
Dãy số thực $a_0,a_1,... $ được gọi là "tốt" nếu $3$ thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện sau:
$(i)$ $a_0$ là một số nguyên dương.
$(ii)$ Với mỗi số nguyên không âm $i$, ta có: $a_{i+1}=2a_i+1$ hoặc $a_{i+1} =\frac{a_i}{a_i + 2} $
$(iii)$ Tồn tại một số nguyên dương $k$ sao cho $a_k=2014$.
Tìm số nguyên dương nhỏ nhất $n$ sao cho tồn tại một…

Read more: APMO 2015

Bình luận (0) Lượt xem: 404

Cộng đồng Toán học

Là cộng đồng Toán học trực tuyến lâu đời nhất Việt Nam, Diễn đàn Toán học là nơi quy tụ của học sinh, giáo viên và những người yêu Toán ở trong nước và nước ngoài. 

Tham gia...

Sách và tài liệu tham khảo

Diễn đàn Toán học và nơi tập trung hàng trăm ngàn tài liệu miễn phí phục vụ cho học tập và nghiên cứu, trong đó có rất nhiều chuyên đề, bài viết được chính các thành viên của diễn đàn tham gia soạn thảo.

Xem và tải về...

Các cuộc thi Toán học online

Nhiều cuộc thi về Toán dành cho học sinh các cấp đang diễn ra sôi động. Hãy tham gia thi tài với bạn bè từ khắp nơi trên đất nước để giao lưu học hỏi và nâng cao kiến thức !

Tham gia...

Go to top