Đến nội dung


Hình ảnh

cm với mọi $n$, luôn tồn tại số nguyên $x,y$ sao cho $n\mid x^2-58y^2+1$ (đề thi hsg tỉnh gia lai)


 • Please log in to reply
Chủ đề này có 10 trả lời

#1 Sonhai224

Sonhai224

  Trung sĩ

 • Thành viên
 • 113 Bài viết

Đã gửi 12-01-2017 - 12:23

cm với mọi $n$, luôn tồn tại số nguyên $x,y$ sao cho $n\mid x^2-58y^2+1$ (đề thi hsg tỉnh gia lai)


Không có chữ ký


#2 Sonhai224

Sonhai224

  Trung sĩ

 • Thành viên
 • 113 Bài viết

Đã gửi 12-01-2017 - 18:25

:(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Sonhai224: 13-01-2017 - 11:48

Không có chữ ký


#3 bangbang1412

bangbang1412

  Độc cô cầu bại

 • Điều hành viên Đại học
 • 1229 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:THPT chuyên KHTN , ĐHQG Hà Nội
 • Sở thích:Algebraic Topology

Đã gửi 13-01-2017 - 10:57

chọn $x=8n& và $y=n-1$ thì $x^2-58y^2+1=64n^2-58n^2+116n-1+1=6n^2+116n=n(6n+116)$ chia hết cho $n$
vậy với mọi $n$ thì ta luôn có cặp $(x,y)=(8n,n-1)$ thõa mãn đề bài.

Bạn này chắc chưa biết phân tích , để mình đọc lại cho $(a-b)^2=a^{2}-2ab+b^{2}$

Ý chí con người làm chỗ dựa cho họ lúc khó khăn , vậy khi nản chí thì cái gì sẽ giúp họ đứng dậy ? - Vô danh 


#4 Sonhai224

Sonhai224

  Trung sĩ

 • Thành viên
 • 113 Bài viết

Đã gửi 13-01-2017 - 11:48

Bạn này chắc chưa biết phân tích , để mình đọc lại cho $(a-b)^2=a^{2}-2ab+b^{2}$

hí hí... mình nhầm mất... bạn có cách nào giải quyết bài này không


Không có chữ ký


#5 Sonhai224

Sonhai224

  Trung sĩ

 • Thành viên
 • 113 Bài viết

Đã gửi 13-01-2017 - 13:01

giả sử $x=kn+a$ và $y=cn+b$ thì ta có 

$x^2-58y^2+1=(kn+a)^2-58(cn+b)^2+1=k^2n^2+2kna+a^2-58c^2n^2-116knb-58b^2+1=n(k^2n+2ka-58c^2n-116kb)+a^2-58b^2+1$

vậy ta cần tìm $a$ và $b$ sao cho $a^2-58b^2+1=0$ và chọn $k$ và $c$ cho phù hơp là được

pt  $a^2-58b^2+1=0$ là phương trình pell loại 2 và có nghiệm nhỏ nhất là $x=99$ và $y=13$ 

vậy ta có thể tìm hết cá nghiệm $a,b$ từ đó suy ra điều phải chứng minh


Không có chữ ký


#6 IHateMath

IHateMath

  Trung sĩ

 • Thành viên
 • 138 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo
 • Sở thích:$\mathbb{C} 0mb\sqrt{-1}$&$9\epsilon 0m$

Đã gửi 14-01-2017 - 22:59

giả sử $x=kn+a$ và $y=cn+b$ thì ta có 

$x^2-58y^2+1=(kn+a)^2-58(cn+b)^2+1=k^2n^2+2kna+a^2-58c^2n^2-116knb-58b^2+1=n(k^2n+2ka-58c^2n-116kb)+a^2-58b^2+1$

vậy ta cần tìm $a$ và $b$ sao cho $a^2-58b^2+1=0$ và chọn $k$ và $c$ cho phù hơp là được

pt  $a^2-58b^2+1=0$ là phương trình pell loại 2 và có nghiệm nhỏ nhất là $x=99$ và $y=13$ 

vậy ta có thể tìm hết cá nghiệm $a,b$ từ đó suy ra điều phải chứng minh

Nếu ta chọn $x,\, y$ là các số nguyên sao cho $x^2-58y^2+1=0$ thì coi như xong, đâu cần biến đổi dài dòng! Vậy hóa ra bài tập này tầm thường quá! Phải thay $58$ bởi số $m$ khác, sao cho phương trình $x^2-my^2+1=0$ vô nghiệm nguyên. 


$\sqrt{-1}$ <3 MATH


#7 Sonhai224

Sonhai224

  Trung sĩ

 • Thành viên
 • 113 Bài viết

Đã gửi 14-01-2017 - 23:06

Nếu ta chọn $x,\, y$ là các số nguyên sao cho $x^2-58y^2+1=0$ thì coi như xong, đâu cần biến đổi dài dòng! Vậy hóa ra bài tập này tầm thường quá! Phải thay $58$ bởi số $m$ khác, sao cho phương trình $x^2-my^2+1=0$ vô nghiệm nguyên. 

mình đang cố gắng tìm lời giảo bài này. nhưng chưa tìm được lời giả thật sự thuyết phục cho nó.... lời giải của mình chỉ là ý tưởng nho nhỏ.... biết đâu giúp ích cho bạn khác đem ra lời giải hay hơn cho bài này..mình đang rất muốn tìm lời giải bài này.. huhu :(  :(  :(  :(  :(


Không có chữ ký


#8 bangbang1412

bangbang1412

  Độc cô cầu bại

 • Điều hành viên Đại học
 • 1229 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:THPT chuyên KHTN , ĐHQG Hà Nội
 • Sở thích:Algebraic Topology

Đã gửi 14-01-2017 - 23:18

mình đang cố gắng tìm lời giảo bài này. nhưng chưa tìm được lời giả thật sự thuyết phục cho nó.... lời giải của mình chỉ là ý tưởng nho nhỏ.... biết đâu giúp ích cho bạn khác đem ra lời giải hay hơn cho bài này..mình đang rất muốn tìm lời giải bài này.. huhu :(  :(  :(  :(  :(

Bạn chọn đúng rồi , bài này thì tất cả các số  thỏa mãn chính là tất cả các số $d$ sao cho pt Pell loại $2$ có nghiệm ( bạn tự cm ) 


Ý chí con người làm chỗ dựa cho họ lúc khó khăn , vậy khi nản chí thì cái gì sẽ giúp họ đứng dậy ? - Vô danh 


#9 manhtuan00

manhtuan00

  Binh nhất

 • Thành viên mới
 • 21 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:THPT chuyên Khoa học Tự nhiên
 • Sở thích:Hình học, số học, phương trình hàm, tổ hợp

Đã gửi 16-01-2017 - 01:25

$x^2 - 58y^2+1 = x^2 - 9y^2 - (49y^2-1) = (x-3y)(x+3y) - (7y-1)(7y+1)$

Đặt $n = \prod p_i^{\alpha_i}$

Khi $p_i \neq 7$ ta chọn $7y \equiv 1$ và $x \equiv 3y (\text{p_i^{\alpha_i}}$ thì sẽ có $p_i^{\alpha_i} | x^2 - 58y^2+1$

Khi $p_i = 7$

Ta sẽ chứng minh quy nạp : với mọi $k$ thì tồn tại $x,y$ để $7^k | x^2 - 58y^2+1$

Với $k=1$ ta chọn $x = 7, y = 2$

Giả sử giả thuyết quy nạp đúng với $k$ ta chứng minh đúng với $k+1$

Ta có $x_0^2 - 58y_0^2 +1 \vdots 7^k$. Đặt $x_0^2 - 58y_0^2 +1 = 7^k. T$. Ta có $x_0, y_0$ không cùng chia hết cho 7 nên tồn tại các số $a,b$ sao cho $a . 2x_0-b.10y_0 +T \vdots 7$

Khi đó, ta chọn $X = x_0+a.7^k, Y = y_0+b.7^k$ thì $X^2-58Y^2+1 \vdots 7^{k+1}$. Ta có điều cần chứng minh là đúng

Vậy với mỗi $p_i$ tồn tại $x_i, y_i$ để $x_i^2-58y_i^2+1 \vdots p_i^{\alpha_i}$

Ta chọn $X \equiv x_i (\text{mod p_i^{\alpha_i}}), Y  \equiv y_i (\text{mod p_i^{\alpha_i}})$ thì ta có $X^2-58Y^2+1 \vdots n$. Vậy ta có điều cần chứng minh#10 Sonhai224

Sonhai224

  Trung sĩ

 • Thành viên
 • 113 Bài viết

Đã gửi 16-01-2017 - 06:06

$x^2 - 58y^2+1 = x^2 - 9y^2 - (49y^2-1) = (x-3y)(x+3y) - (7y-1)(7y+1)$

Đặt $n = \prod p_i^{\alpha_i}$

Khi $p_i \neq 7$ ta chọn $7y \equiv 1$ và $x \equiv 3y (\text{p_i^{\alpha_i}}$ thì sẽ có $p_i^{\alpha_i} | x^2 - 58y^2+1$

Khi $p_i = 7$

Ta sẽ chứng minh quy nạp : với mọi $k$ thì tồn tại $x,y$ để $7^k | x^2 - 58y^2+1$

Với $k=1$ ta chọn $x = 7, y = 2$

Giả sử giả thuyết quy nạp đúng với $k$ ta chứng minh đúng với $k+1$

Ta có $x_0^2 - 58y_0^2 +1 \vdots 7^k$. Đặt $x_0^2 - 58y_0^2 +1 = 7^k. T$. Ta có $x_0, y_0$ không cùng chia hết cho 7 nên tồn tại các số $a,b$ sao cho $a . 2x_0-b.10y_0 +T \vdots 7$

Khi đó, ta chọn $X = x_0+a.7^k, Y = y_0+b.7^k$ thì $X^2-58Y^2+1 \vdots 7^{k+1}$. Ta có điều cần chứng minh là đúng

Vậy với mỗi $p_i$ tồn tại $x_i, y_i$ để $x_i^2-58y_i^2+1 \vdots p_i^{\alpha_i}$

Ta chọn $X \equiv x_i (\text{mod p_i^{\alpha_i}}), Y  \equiv y_i (\text{mod p_i^{\alpha_i}})$ thì ta có $X^2-58Y^2+1 \vdots n$. Vậy ta có điều cần chứng minh

mình chưa hiểu chỗ màu đỏ.. bạn giải thích thêm được không


Không có chữ ký


#11 manhtuan00

manhtuan00

  Binh nhất

 • Thành viên mới
 • 21 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:THPT chuyên Khoa học Tự nhiên
 • Sở thích:Hình học, số học, phương trình hàm, tổ hợp

Đã gửi 16-01-2017 - 16:02

Vì khi $p_i \neq 7$ thì sẽ tồn tại $y$ để $7y -1 \vdots p_i^{\alpha_i}$ thì $(7y-1)(7y+1) \vdots p_i^{\alpha_i}$

Chọn tiếp $x \equiv 3y$ thì sẽ có $(x-3y)(x+3y) \vdots p_i^{\alpha_i}$ kết hợp 2 điều trên thì có $x^2-58y^2+1 \vdots p_i^{\alpha_i}$


2 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 2 khách, 0 thành viên ẩn danh