Đến nội dung


Thông báo

International members are allowed to discuss in English language in the entire forum. However, we recommend them to post their new questions/topics in our Mathematics in English subforum. Please read this guide before posting.
BQT khuyến khích tất cả thành viên tham gia thảo luận trong box Toán tiếng Anh.

Chuyên mục mới
Mỗi tuần một bài toán Hình học

Nổi bật
Hướng dẫn vẽ hình trên diễn đàn


thusang3605

Đăng ký: 28-05-2012
Offline Đăng nhập: 07-07-2015 - 20:05
-----

Chủ đề của tôi gửi

Vấn đề rắc rối cần sự giúp đỡ gấp

02-11-2012 - 20:33

Cái gì vậy( biểu tượng màu đỏ khu vực đóng khung) là cái gì ai biết giúp với chỉ giùm cách giải quyết nó luôn

Tìm GTNN của biểu thức: $A=x^2+2xy-2y^2-2y+10$

28-05-2012 - 21:44

Cho $x,y$ thoả mãn $\sqrt{(x+2)}-y^3=\sqrt{(y+2)}-x^3$
Tìm GTNN của biểu thức:
$$A=x^2+2xy-2y^2-2y+10$$