Đến nội dung


Thông báo

International members are allowed to discuss in English language in the entire forum. However, we recommend them to post their new questions/topics in our Mathematics in English subforum. Please read this guide before posting.
BQT khuyến khích tất cả thành viên tham gia thảo luận trong box Toán tiếng Anh.

Chuyên mục mới
Mỗi tuần một bài toán Hình học

Nổi bật
Hướng dẫn vẽ hình trên diễn đàn


9ainmyheart

Đăng ký: 16-06-2012
Offline Đăng nhập: 19-08-2014 - 12:43
-----

Chủ đề của tôi gửi

$2x^{2} +\sqrt{\frac{1}{2}+x\sqr...

30-12-2012 - 11:36

1..$3\left ( x-2 \right )\sqrt{x^{2}+1}=x^{2}+x-6$

2..$\sqrt{x^{2}+\sqrt{2x^{2}-1}}-\sqrt{x^{2}-\sqrt{2x^{2}-1}}=2\sqrt{x}+2$

3..$2x^{2} +\sqrt{\frac{1}{2}+x\sqrt{1-x^{2}}}=1$

4. $\sqrt{2-x^{2}}+\sqrt{2-\frac{1}{x^{2}}}=4-\left ( x+\frac{1}{x} \right )$MOD: Chú ý đặt tiêu đề bài viết bạn nhé....

Mai Đức Khải....

Đề thi kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 10

17-08-2012 - 18:55

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm trường trung học phổ thông Lưu Hoàng
năm học : 2012-2013
(thời gian làm bài là 150 phút)
CÂU 1 : cho biểu thức
A=$\left ( \frac{2+\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}} -\frac{2-\sqrt{x}}{2+\sqrt{x}}-\frac{4x}{x-4}\right ): \frac{\sqrt{x}-3}{2\sqrt{x}-x}$
a.tìm các giá trị của x để A có nghĩa
b.rút gọn biểu thức A
c.tìm các giá trị của x để $\left | A \right |=1$

CÂU 2 : cho phương trình $x^{2}+px-4= 0 (1)$ (với p là tham số)
a.giải pt khi p=3
b.giả sử $x_{1},x_{2}$ là các nghiệm của pt,tìm p để
$x_{1}\left ( x_{2}^{2} +1\right )+x_{2}\left ( x_{1}^{2} +1\right )> 6$
CÂU 3 :
a.giải phương trình 3+$\sqrt{2x-3}$=x
b.giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix} x-y-xy=7 & & \\ x^{2}+y^{2}=10& & \end{matrix}\right.$

CÂU 4 : trong cùng một hệ trục tọa độ vuông góc,cho parapol (P) y=$-\frac{1}{4}x^{2}$ và đường thẳng (D) có phương trình y=mx -2m-1
a.tìm giá trị của m sao cho (D) tiếp xúc với (P)
b.giả sử (D) tiếp xúc với (P) tại A.tìm tọa độ điểm A

CÂU 5 : đường tròn tâm O và 1 cát tuyến CAB (A,B thuộc đường tròn (O)).kẻ đường kính EF$\perp$AB tại D(E thuốc cung lớn AB).CE cắt đường tròn (O) tại điểm thứ 2 là I.các đây AB và FI cắt nhau tại K.chứng minh :
a.tứ giác EDKI nội tiếp 1 đường tròn
b.CI.CE=CK.CD
c.CI là phân giác của góc ngoài tại đỉnh I của tam giác AIB

CÂU 6:
chứng minh rằng
$\left ( a^{2}+b^{2} \right )\left ( b^{2}+ c^{2}\right )\left ( c^{2}+a^{2} \right )\geq 8a^{2}b^{2}c^{2}, \forall a,b,c$