Đến nội dung


bangbang1412

Đăng ký: 18-02-2013
Online Đăng nhập: Hôm nay, 13:33
***--

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tìm GTLN, GTNN của: $A=x^{3}+y^{3}$ biết...

Hôm nay, 12:43

$x^3+y^3=\frac{x^4}{x}+\frac{y^4}{y}\geq \frac{(x^2+y^2)^2}{x+y}=\frac{1}{x+y}\geq \frac{1}{\sqrt{2(x^2+y^2)}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\Leftrightarrow x=y=\frac{1}{\sqrt{2}}$


Chắc bạn sẽ cần thời gian để biết là áp dụng CW dạng engel cần mẫu dương

Trong chủ đề: Nhóm Abel tự do

Hôm qua, 14:29

Lấp đi cm bổ đề là không tốt nha anh 

Trước tiên ta thấy do $A$ là free abelian nên 

$$A \cong Z^{n}$$

Xét phép chiếu lên tọa độ thứ $i$ 

$$\pi_{i} : Z^{n} \to Z$$u

Với $m \leq n$ gọi $B_{m}$ là nhóm chứa tất cả $x \in B$ sao cho $\pi_{i}(x) =0 \forall i > m$  , thế thì $B_{m}$ là một subgroup của $B$ khi đõ dễ thấy $B_{n}=B$ . Bây giờ nếu $\pi_{m}(B_{m})$ nó nontrivial thì chọn một phần tử $x_{m}$ sao cho $\pi_{m}(x_{m})$ sinh ra $\pi_{m}(B_{m})$ , nếu không $x_{m}=0$ . Khi đó hệ $x_{1},...x_{m}$ sau khi loại đi các số $0$ sẽ thu  được một cơ sở của $B$ . Nên $rank B \leq rank A$

Bình luận thêm :  cái đoạn cuối giống kg vector  :luoi:  :luoi:


Trong chủ đề: Tìm giá trị nhỏ nhất của n để $2^{n}$ và $5^...

19-01-2017 - 16:47

$[ n log 2 ]$ là gì vậy. em mới học lớp 9 chứ mấy  :wacko:
Nếu: có vô số $n$ thỏa mãn $2^{n},5^{n}$ cùng chữ số đầu tiên , và chữ số đó phải là $3$  thì bác có thể liệt kê vài số được không?

ví dụ ngoài $5$ còn có $15$ . Để chứng minh thì cần sử dụng tính trù mật .

Trong chủ đề: CM: $x^4+x+2>0$.

19-01-2017 - 00:05

Một phân tích kinh khủng hơn

\[\left( {\frac {24661x}{4773}}+{\frac{6616}{4773}} \right)  \left( x-1 \right) ^{2}+{\frac {16379{x}^{2} \left( x-4 \right) ^{2}}{38184}}+{\frac {841\left( x-4 \right) ^{4}}{496392}}+{\frac {46\, \left( 4x-3 \right) ^{4}}{20683}}.\]

Đao to thế anh


Trong chủ đề: Topic yêu cầu tài liệu toán cao cấp

17-01-2017 - 23:46

Xin tài liệu tiếng việt về separation theorem in plane and Jordan curve theorem