Đến nội dung


duyanh782014

Đăng ký: 02-11-2014
Offline Đăng nhập: 11-12-2016 - 17:33
-----

#660087 Tìm m để : $x^{3}+(m+1)x^{2}-4x-4m-4\geq 0$

Gửi bởi duyanh782014 trong 31-10-2016 - 19:52

Tìm m để :

$x^{3}+(m+1)x^{2}-4x-4m-4\geq 0$ với x>0
#654752 Tìm max $\frac{a}{a^{2}+2}+\frac...

Gửi bởi duyanh782014 trong 19-09-2016 - 16:55

Cho abc$\leq 1$.Tìm max $\frac{a}{a^{2}+2}+\frac{b}{b^{2}+2}+\frac{c}{c^{2}+2}$
#653785 $BC^{2}\overrightarrow{GD}+CA^{2}...

Gửi bởi duyanh782014 trong 11-09-2016 - 20:13

Cho tam giác ABC trọng tâm G. D,E,F là hình chiếu của G trên BC,CA,AB.CMR $BC^{2}\overrightarrow{GD}+CA^{2}\overrightarrow{GE}+AB^{2}\overrightarrow{GF}=\overrightarrow{0}$
#628709 Chứng minh a=b=c

Gửi bởi duyanh782014 trong 21-04-2016 - 16:47

Cho a,b,c thoả mãn $\sum (a+b-c)^{3}=\sum a^{3}$.Chứng minh a=b=c
#628070 CM$\sum \frac{1}{\sqrt{a}}...

Gửi bởi duyanh782014 trong 18-04-2016 - 21:56

Cho a,b,c dương.CM$\sum \frac{1}{\sqrt{a}}\geq 2\left ( \sum \frac{1}{\sqrt{a+3b}} \right )$
#627555 CMR $\sum \frac{x}{\sqrt{1+x^{2...

Gửi bởi duyanh782014 trong 16-04-2016 - 19:33

Cho x,y,z thỏa mãn xy+yz+xz=1.CMR $\sum \frac{x}{\sqrt{1+x^{2}}}\leq \frac{3}{2}$
#617884 Tìm nghiệm nguyên dương pt $x^{2}+\left ( x+y \right...

Gửi bởi duyanh782014 trong 01-03-2016 - 20:13

Tìm nghiệm nguyên dương pt $x^{2}+\left ( x+y \right )^{2}=(x+9)^{2}$
#617883 Tìm nghiệm nguyên dương pt $x^{2}+\left ( x+y \right...

Gửi bởi duyanh782014 trong 01-03-2016 - 20:12

Tìm nghiệm nguyên dương pt $x^{2}+\left ( x+y \right )^{2}=(x+9)^{2}$
#611644 Giaỉ $\sqrt{x}-\sqrt{x+1}-\sqrt{...

Gửi bởi duyanh782014 trong 29-01-2016 - 14:58

Giaỉ $\sqrt{x}-\sqrt{x+1}-\sqrt{x+4}+\sqrt{x+9}=0$
#611643 Giaỉ $\sqrt{2x^{2}+x+6}+\sqrt{x^...

Gửi bởi duyanh782014 trong 29-01-2016 - 14:55

Giaỉ  $\sqrt{2x^{2}+x+6}+\sqrt{x^{2}+x+2}=x+\frac{4}{x}$
#590515 Tìm min $x\sqrt{1+y}+y\sqrt{1+x}$

Gửi bởi duyanh782014 trong 23-09-2015 - 20:23

$x\sqrt{1+y}+y\sqrt{1+x}\leq (x^2+y^2)(1+x+1+y)=2+x+y\leq 2+\sqrt{2(x^2+y^2)}=2+\sqrt{2}$

Min mà
#585656 Tìm max $P=\frac{a}{b^{2}+c^{2}+...

Gửi bởi duyanh782014 trong 28-08-2015 - 21:23

Cho a,b,c >0,abc=1.Tìm max $P=\frac{a}{b^{2}+c^{2}+a}+\frac{b}{c^{2}+a^{2}+b}+\frac{c}{a^{2}+b^{2}+c}$
#566119 Tìm GTLN $A=\frac{x}{x^{4}+y^{2}...

Gửi bởi duyanh782014 trong 16-06-2015 - 10:55

$A=\frac{x}{x^{4}+y^2}+\frac{y}{y^{4}+x^2}=\frac{2}{x^{3}+y^3}=1$

$x^{3}+y^3\geq xy(x+y)\geq 2$

$A=\frac{x}{x^{4}+y^2}+\frac{y}{y^{4}+x^2}=\frac{2}{x^{3}+y^3}=1$ là sao bạn
#552190 Chứng minh rằng:$\frac{1}{x^{2}+xy}+...

Gửi bởi duyanh782014 trong 07-04-2015 - 19:51

Cho x,y là các số thực dương thoả mãn $x+y\leq 1$.Chứng minh rằng:$\frac{1}{x^{2}+xy}+\frac{1}{y^{2}+xy}\geq 4$
#552188 Chứng minh rằng $\frac{3}{a+b}+\frac{...

Gửi bởi duyanh782014 trong 07-04-2015 - 19:48

Chứng minh rằng với a,b,c là các số thực dương thì P=$\frac{3}{a+b}+\frac{18}{3b+4c}+\frac{9}{c+6a}\leq \frac{1}{a}+\frac{2}{b}+\frac{3}{c}$

 

Chú ý:  Cách gõ công thức Toán.

             Cách đặt tiêu đề bài viết đúng quy định.