Đến nội dung


ecchi123

Đăng ký: 04-02-2015
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 23:02
*****

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O).Đường tròn (K) tiếp xúc trong vs (O)...

Hôm qua, 19:59

Mình thì mình học trong quyển này ,

File gửi kèm  IMG_0945-26.jpg   21.03K   3 Số lần tải


Trong chủ đề: Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O).Đường tròn (K) tiếp xúc trong vs (O)...

Hôm qua, 19:17

quên mắt mình chưa gọi điểm , $I$ là tâm nội tiếp đó


Trong chủ đề: Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O).Đường tròn (K) tiếp xúc trong vs (O)...

Hôm qua, 17:08

Gọi $I$ là tâm nội .Bài này điều cần chứng minh đưa về  các đường tròn ngoại tiếp $(AEF),(AIT),(O)$ , cùng đy qua 2 điểm

Thật vậy ,  theo tính chất đường tron $Mix$ thì $DA,DI$ đẳng giác $EDF$ nên $(ITD)$ tiếp xúc với $(DFE),(O)$ .  gọi $(AEF)$ cắt (O) tại $X$ , dễ thấy , tiếp tuyến tại $D, AX,EF$ đồng quy tại $G$ do tc tâm dẳng phương  . nên$\overline{GX}.\overline{GA}=GD^2=\overline{GT}.\overline{GI}$ nên $AXTI$ nội tiếp ,nên các tâm $(AEF),(AIT),(O)$ thẳng hàng , vị tự tâm $A$ tỉ số 2 thì $T,K,H$ thẳng hàng


Trong chủ đề: chứng minh $A,J,P$ THẲNG HÀNG.

Hôm qua, 10:53

gọi $JM$ cắt $AME$ tại $P$ , $JN$ cắt $FAN$ tại $Q$ ,  ta có $\widehat{PJQ}+\widehat{AQJ}+\widehat{APJ}=\widehat{FDB}+\widehat{FDE}+\widehat{EDC}=180^o$ nên $A,P,Q$ thẳng hàng , , dễ nhận thấy $FE, PQ$ song song $BC$ nên  $\widehat{PQJ}=\widehat{FDB}=\widehat{NMA}$ nên $PQMN$ nội tiếp  , suy ra $J$ thuộc trục đẳng phương của $(ANF).(AME)$


Trong chủ đề: BH, BD lần lượt là đường cao phân giác kẻ từ B của tam giác ABC; M, N lần...

Hôm qua, 10:25

Gọi $DB$ cắt $(ABC)$ tại $J$ , theo Menelaus thì $\frac{KD}{KB}=\frac{MD}{MH}=\frac{JD}{JB}=\frac{AD^2}{AB^2}$ nên $AK$ đối trung