Đến nội dung


audreyrobertcollins

Đăng ký: 04-11-2015
Offline Đăng nhập: 06-11-2016 - 00:31
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: C/m rằng $\frac{a}{\sqrt{b^3+1}...

15-08-2016 - 21:39

là sao bạn thử xem nhé:

$(a+b+c)-\sum \frac{\sqrt[3]{2a^{3}b^{2}}}{3}\geq (a+b+c)-\sum \frac{\sqrt[3]{2a.ab.ab}}{3}\geq (a+b+c)-\sum \frac{2a+2ab}{9}=\frac{7(a+b+c)}{9}-\frac{2}{9}\sum ab$


Trong chủ đề: C/m rằng $\frac{a}{\sqrt{b^3+1}...

15-08-2016 - 21:03

$\sum \frac{2a}{b^{2}+2}=(a+b+c)-\sum \frac{ab^{2}}{b^{2}+2}=(a+b+c)-\sum \frac{ab^{2}}{\frac{b^{2}}{2}+\frac{b^{2}}{2}+2}\geq (a+b+c)-\sum \frac{\sqrt[3]{2a^{3}b^{2}}}{3}$ bây giờ thêm một lần AM GM nữa là ra rồi


Trong chủ đề: C/m rằng $\frac{a}{\sqrt{b^3+1}...

15-08-2016 - 20:51

$\sum \frac{a}{\sqrt{b^{3}+1}}=\sum \frac{a}{\sqrt{(b+1)(b^{2}-b+1)}}\geq \sum \frac{2a}{b^{2}+2}$ đến đây bạn sử dụng cauchy ngược dấu là ra


Trong chủ đề: Đường tròn phụ trong một số bài toán đường tròn tiếp xúc

17-07-2016 - 20:30

sao mình không tải được nhỉ (network error)


Trong chủ đề: $\sum\sqrt{\frac{a(b+c)}{a^{2}+bc}}\geq 2+\...

30-06-2016 - 21:07

ta có $\sum \sqrt{\frac{ab+ac}{a^{2}+bc}}=\sum \frac{ab+ac}{\sqrt{(a^{2}+bc)(ab+ac)}}\geq \sum \frac{2(ab+ac)}{(a+b)(a+c)}= \sum \frac{2(ab+ac)(b+c)}{(a+b)(b+c)(c+a)}$

cộng lại ta được luôn vế phải