Đến nội dung


audreyrobertcollins

Đăng ký: 04-11-2015
Offline Đăng nhập: 06-11-2016 - 00:31
-----

Chủ đề của tôi gửi

Let x,y,z are positive real number prove that:

18-09-2016 - 09:33

Let x,y,z are positive real number prove that: http://latex.codecog...ac{x}{y+z}


Tìm min $x(y+1)^{2}+y(x+1)^{2}$

15-08-2016 - 21:32

cho x,y là 2 số thực thỏa mãn $x^{2016}+y^{2016}\leq 2$ tìm minP=$x(y+1)^{2}+y(x+1)^{2}$

 

(Nguồn:đề thi ĐH Vinh 2016-2017)


công nhận hoặc phủ định bài toán

08-08-2016 - 20:34

Cho tam giác ABC nội tiếp đương tròn tâm O. Lấy D trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa điểm A. AB cắt DC tại M. Gọi đường tròn tâm I tiếp xúc trong với (O). E,F lần lượt là tiếp điểm của đường tròn tâm I với AB,DC. Chứng minh rằng tâm đương tròn nội tiếp tam giác ABC, DBC đều nằm trên đoạn EF. 

 


Đường thẳng $Euler$ của các tam giác $PAB,PBC,PCD,PAD$ đồng quy.

15-07-2016 - 09:29

Cho tứ giác  $ABCD$ nội tiếp có các đường chéo cắt nhau tại $P$. Chứng minh rằng khi đó đường thẳng $Euler$ của các tam giác $PAB,PBC,PCD,PAD$ đồng quy.

Tác giả : Rostas Vittasko


xin tài liệu về định lí pithot

03-07-2016 - 16:11

Có ai có tài liệu về định lí pithot và ứng dụng của nó không? Mình xin cảm ơn