Đến nội dung


moonkey01

Đăng ký: 22-05-2016
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 23:14
*****

Chủ đề của tôi gửi

$\sum \frac{ab}{3+bc}\leq\frac{3...

24-11-2016 - 21:29

Cho $a,b,c\geq 0$ thoả mãn $a+b+c=3$. Chứng minh rằng $\sum \frac{ab}{3+bc}\leq\frac{3}{4}$


​$f(x-f(y))=3f(x)-2x-f(y)$

13-08-2016 - 17:12

Tìm tất cả các hàm $f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn điều kiện:

 

$f(x-f(y))=3f(x)-2x-f(y) \forall x,y\in \mathbb{R}$