Đến nội dung


quantv2006

Đăng ký: 07-06-2016
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 11:28
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh AK vuông góc với PN

24-11-2016 - 08:39

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) có H là trực tâm. BH, CH lần lượt cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là Q và P. G là điểm đối xứng của A qua O. GP cắt AB tại M, cắt BH tại K. GQ cắt AC tại N. Chứng minh AK vuông góc với PN.


Cho tam giác ABC với I là tâm đường tròn nội tiếp

22-11-2016 - 17:11

Cho tam giác ABC với I là tâm đường tròn nội tiếp. Đường AI cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại D. E là điểm trên cung BDC, F là điểm trên cạnh BC sao cho góc $\angle BAF=\angle CAE < \frac{1}{2}\angle A$ . EI cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại S. Chứng minh SD đi qua trung điểm của FI.

 

(Đề chọn đội tuyển ngày 19.11.2016 - Bình Định)