Đến nội dung


hoangquochung3042002

Đăng ký: 24-11-2016
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 12:17
****-

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh đẳng thức.....

05-01-2017 - 08:57

Chứng minh giùm mình câu b, câu a thì mình biết rồi.


Tìm tất cả các số nguyên dương n...

03-01-2017 - 19:48

a) Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho $n^2$ +$2^n$ chia hết cho 5;

b) Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho $n^2$ +$2^n$  chia hết cho 25.


Chứng minh:ST=S'T'.

29-12-2016 - 16:13

MONG MỌI NGƯỜI GIẢI GIÙM.

20161226170806-ui.jpg


Tính đường trung tuyến AM

29-12-2016 - 15:50

Cho tam giác ABC có BAC = 1200, AB = 4cm, AC = 6cm. Tính độ dài trung tuyến AM của tam giác đã cho.


Tìm giá trị của a^2+b^2

29-12-2016 - 13:21

MONG MỌI NGƯỜI GIẢI GIÙM...