Đến nội dung


Thông báo

International members are allowed to discuss in English language in the entire forum. However, we recommend them to post their new questions/topics in our Mathematics in English subforum. Please read this guide before posting.
BQT khuyến khích tất cả thành viên tham gia thảo luận trong box Toán tiếng Anh.

Chuyên mục mới
Mỗi tuần một bài toán Hình học

Nổi bật
Hướng dẫn vẽ hình trên diễn đàn


2201

Đăng ký: 18-08-2007
Offline Đăng nhập: 18-10-2007 - 13:22
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: giúp em lớp 10 về nhị thức New-ton

17-10-2007 - 15:16

à hóa ra là ko phải hỏi cm thế làm ơn giải thích dùm vì sao có CT niu tơn kia :D :lol: :D :D :D :Leftrightarrow :Leftrightarrow :sum:limits_{i=1}^{n} :D :sum:limits_{i=1}^{n} :D :P :P :P :P
Đừng bảo cm thì nó ra thế nhá .

Trong chủ đề: một bài nổi tiếng

17-10-2007 - 15:07

buy phông không phải người việt nam chữ các hay chữ vô số là do người việt nam dịch , còn bạn thắc mắc tại sao dùng các mà không dùng vô số thì bạn nên hỏi người dịch , còn mình thì chịu . Theo mình nó chẳng khác gì nhau .

Trong chủ đề: giúp em lớp 10 về nhị thức New-ton

08-10-2007 - 14:02

Đơn giản lắm em chứng minh bằng quy nạp là ra .

Trong chủ đề: Giúp mình bài này với

05-10-2007 - 10:41

đặt Sm=z^m+1/z^m
nên ta có : Sm=z^(m-1).(z+1/z)-z^(m-2)+[1/z^(m-1)].(z+1/z)-1/z^(m-2)
suy ra Sm=S(m-1)- S(m-2) = S(m-2)-S(m-3)+S(m-2)=-S(m-3)
suy ra Sm=S(m-6)
do 2002 chia 6 dư 4 nên S2002=S4=-S1
nên kq là S2002=-1

Trong chủ đề: một bài nổi tiếng

15-09-2007 - 20:04

Gọi A là sự kiện n bức thư đều gửi sai .
Ta tính xs của sự kiện B là ít nhất 1 bức thư gửi đúng, vậy P(A)=1-P(B)
Gọi Bi là xs bức thư thứ i gửi đúng =>P(Bi)=1/n
Vậy B= :sum Bi
Dễ thấy
P(Bi)=1/n
P(BiBj)=P(Bi).P(Bj|Bi)=1/n.1/(n-1)
P(BiBjBk)=P(Bi).P(Bj|Bi).P(Bk\Bi.Bj)=1/n.1/(n-1).1/(n-2)
...
P(B1B2...Bn)=1/n!
Vậy theo CT cộng xs tổng quát: ( tạm kí hiệu C(k,n) là tổ hợp chập k của n phần tử nhé )
P(B)=C(1,n).1/n-C(2,n).(n-2)!/n!+C(3,n).(n-3)!/n!-...+(-1)^(n+1).C(n,n).1/n!
=1-1/2!+1/3!-...+(-1)^(n+1).1/n!
Vậy P(A)=1-P(B).
Nếu n khá lớn thì P(A) :geq 1/e.