Đến nội dung


Thông báo

International members are allowed to discuss in English language in the entire forum. However, we recommend them to post their new questions/topics in our Mathematics in English subforum. Please read this guide before posting.
BQT khuyến khích tất cả thành viên tham gia thảo luận trong box Toán tiếng Anh.

Chuyên mục mới
Mỗi tuần một bài toán Hình học

Nổi bật
Hướng dẫn vẽ hình trên diễn đàn


famous

Đăng ký: 23-06-2009
Offline Đăng nhập: 11-04-2012 - 23:11
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Mệnh đề tương đương

30-06-2009 - 10:43

mình nghĩ rằng nhanh nhất là bấm maý tính

Ở đây sử dụng các tính chất để tính nhẩm nhanh thuận tiện...hok có ai làm à ? (:|