Đến nội dung


E. Galois

Đăng ký: 23-11-2009
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 21:24
****-

Chủ đề của tôi gửi

Đề cử Thành viên nổi bật 2016

06-01-2017 - 15:40

DIỄN ĐÀN TOÁN HỌC

Vietnam Mathematics Forum

-------------------

 

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 

Gửi toàn thể thành viên Diễn đàn!

 

Bình chọn Thành viên nổi bật của năm là hoạt động thường niên của Diễn đàn. Đây là một hoạt động tri ân có ý nghĩa của BQT cũng như toàn thể Diễn đàn cho các thành viên có nhiều đóng góp cho Diễn đàn. Qua đó, một mặt tạo nên không khí sôi nổi trong hoạt động của Diễn đàn, một mặt tăng cường tinh thần đoàn kết, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau của các thành viên. Các ứng viên đứng đầu sẽ nhận được quà và chứng nhận từ BQT.

 

I. Quyền đề cử, ứng cử

Mọi thành viên Diễn đàn toán học đều có quyền ứng cử, đề cử (không giới hạn số lượng) thành viên khác đủ tiêu chuẩn vào Danh sách đề cử.

 

II. Tiêu chuẩn:

Người được đề cử (hoặc tự ứng cử) Thành viên ấn tượng năm phải có đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

 

1) Không phải là Quản trị Diễn đàn toán học. (Admin không nên tự viết giấy chứng nhận để khen mình).

2) Là thành viên đã gia nhập Diễn đàn được tối thiểu 1 năm

3) Có nhiều đóng góp cho Diễn đàn trong năm 2016. Cụ thể là có sự nổi bật ở một trong các hoạt động sau:

- Tổ chức thi, ra đề, chấm thi, tham gia thi VMEO

- Tổ chức, tham gia viết chuyên đề

- Dịch bài, đăng bài về ứng dụng toán, tin tức toán học

- Tích cực giải bài PSW

- Tích cực tham gia Mỗi tuần 1 bài toán hình học

- Thảo luận sôi nổi trên nhiều topic của Diễn đàn

- Tham gia tích cực công tác điều hành Diễn đàn

- Tích cực quảng bá cho Diễn đàn, tương tác tốt với fan

- Các thành tích nổi bật khác do thành viên đề xuất.

 

III. Cách đề cử, ứng cử

Thành viên đề cử, ứng cử sẽ giới thiệu Ứng viên ngay trong topic này theo mẫu dưới đây:

1. Tên Nick ứng viên

2. Thành tích (đóng góp) nổi bật

3. Ghi chú thêm (nếu có)

 

 

IV. Tiến trình và thể lệ

Sau khi tất cả thành viên đề xuất, BQT và các ĐHV sẽ họp, chốt Danh sách Ứng cử viên còn 15 người. Danh sách Ứng cử viên sẽ được thông báo công khai và có topic để thành viên bình chọn. Năm thành viên có số phiếu cao nhất sẽ được BQT vinh danh, Ba thành viên có số phiếu cao nhất được khen thưởng. 

 

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline \textbf{Thời gian}& \textbf{Công việc} & \textbf{Người thực hiện} \\ \hline 06/01 - 13/01 & \text{Đề xuất ứng viên} & \text{Tất cả thành viên}\\ \hline 13/01 - 20/01 & \text{Chốt Danh sách ứng viên còn 15 người} & \text{BQT và ĐHV}\\ \hline 20/01 - 15/02 & \text{Bình chọn} & \text{Tất cả thành viên}\\ \hline 16/02 - 26/02 & \text{Khen thưởng} & \text{BQT}\\  \hline  \end{array}$$

 

BQT kêu gọi thành viên Diễn đàn hết sức công tâm, trách nhiệm để hoạt động này của Diễn đàn thực sự có ý nghĩa.


Tính $DA+DB$ theo $a,b,c,d$

25-11-2016 - 23:38

Cho tam giác $ABC$ có $AB=c, BC=a, CA=b$. Điểm $D$ nằm ở miền trong tam giác thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

1) $CD = d$

2) Gọi $\Delta$ là đường thẳng đi qua $D$ và vuông góc với $CD$. Gọi $A'$ là điểm đối xứng của $A$ qua $\Delta$ thì $A', B, C$ thẳng hàng.

 

Hãy tính $DA+DB$ theo $a,b,c,d$


Xác định vị trí điểm $M \in (O)$ sao cho $MA+MB $ nhỏ nhất

22-11-2016 - 23:31

Cho hai điểm $A,B$ cùng nằm ở bên ngoài đường tròn $(O,r)$. Xác định vị trí điểm $M \in (O)$ sao cho $MA+MB $ nhỏ nhất


Xác định vị trí điểm $M \in (E)$ sao cho $MA+MB $ nhỏ nhất

21-11-2016 - 20:07

Cho hai điểm $A,B$ cùng nằm ở bên ngoài elip $(E)$. Xác định vị trí điểm $M \in (E)$ sao cho $MA+MB $ nhỏ nhất


Đề thi minh họa THPT QG 2017 của Bộ GD&ĐT

05-10-2016 - 17:11

Xem trong file đính kèm

 

File gửi kèm  1_De MH_Toan_K17.pdf   267.1K   554 Số lần tải

 

Download các môn khác ở đây http://www.moet.gov....spx?ItemID=4279