Đến nội dung


Hình học


Diễn đàn con

Hình học phẳng

Dành cho các bài toán hình học phẳng giải bằng phương pháp tổng hợp và phương pháp vecto

  • 2353 Chủ đề
  • 5320 Trả lời
Chùm điều hòa - last post by Duy Thai2002

Hình học không gian

Dành cho các bài toán hình không gian giải bằng phương pháp tổng hợp và phương pháp vecto

  • 1994 Chủ đề
  • 2162 Trả lời
Các bài toán đường thẳng so... - last post by thaoyuki123

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Dành cho các bài toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  • 1946 Chủ đề
  • 3515 Trả lời
Tìm tọa độ A, B, C biết... - last post by ThuThao36

Phương pháp tọa độ trong không gian

Dành cho các bài toán phương pháp tọa độ trong không gian

  • 286 Chủ đề
  • 363 Trả lời
Tính tổng bán kính của hai... - last post by thoai6cthcstqp