Đến nội dung


Hình học


Diễn đàn con

Hình học phẳng

Dành cho các bài toán hình học phẳng giải bằng phương pháp tổng hợp và phương pháp vecto

  • 2252 Chủ đề
  • 5128 Trả lời
Cho tứ giác ABCD nội tiếp đ... - last post by vkhoa

Hình học không gian

Dành cho các bài toán hình không gian giải bằng phương pháp tổng hợp và phương pháp vecto

  • 1903 Chủ đề
  • 2023 Trả lời
Hình học không gian. Giúp e... - last post by chanhquocnghiem

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Dành cho các bài toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  • 1923 Chủ đề
  • 3480 Trả lời
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,... - last post by manhhung2013

Phương pháp tọa độ trong không gian

Dành cho các bài toán phương pháp tọa độ trong không gian

  • 274 Chủ đề
  • 350 Trả lời
Đạt giá trị lớn nhất khi đó... - last post by chanhquocnghiem