Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


Toán thi Học sinh giỏi và Olympic


Diễn đàn con

Bất đẳng thức - Cực trị


 1. Các bài toán và vấn đề về Bất đẳng thức,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Bất đẳng thức

 • 4475 Chủ đề
 • 12875 Trả lời
$P=\frac{a}{a^{3}... - last post by viet9a14124869

Dãy số - Giới hạn


 1. Các bài toán và vấn đề về Dãy số - Giới hạn,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Dãy số - Giới hạn

 • 967 Chủ đề
 • 1555 Trả lời
Hãy tính tổng của 2017 số h... - last post by hxthanh

Đa thức


 1. Các bài toán và vấn đề về Đa thức,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Đa thức

 • 505 Chủ đề
 • 843 Trả lời
Cho tam thức f(x)=$x^... - last post by audreyrobertcollins

Hình học


 1. Các bài toán và vấn đề về Hình học,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Hình học,
 3. Chuyên mục Mỗi tuần một bài toán Hình học

 • 2680 Chủ đề
 • 5146 Trả lời
$X,Y,M,T$ đồng viên - last post by halloffame

Phương trình hàm


 1. Các bài toán và vấn đề về Phương trình hàm,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Phương trình hàm

 • 994 Chủ đề
 • 2008 Trả lời
Tìm tất cả các hàm số... - last post by Zz Isaac Newton Zz

Phương trình - Hệ phương trình - Bất phương trình


 1. Các bài toán và vấn đề về PT - HPT - BPT,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về PT - HPT - BPT

 • 2469 Chủ đề
 • 5144 Trả lời
$(x-5)(x+2)+\sqrt... - last post by cuteodidai1

Số học


 1. Các bài toán và vấn đề về Số học,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Số học

 • 4112 Chủ đề
 • 10029 Trả lời
Tồn tại hay không số nguyên... - last post by supernatural1

Tổ hợp và rời rạc


 1. Các bài toán và vấn đề về Tổ hợp và rời rạc,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Tổ hợp và rời rạc

 • 2494 Chủ đề
 • 4912 Trả lời
Cho tập $A= \left... - last post by Puisunjouronestledumonde

Các dạng toán khác

 • 459 Chủ đề
 • 1131 Trả lời
Chứng minh rằng tồn tại... - last post by bangbang1412

Tài nguyên Olympic toán


 1. Toán học & Tuổi trẻ,
 2. Tạp chí CRUX,
 3. Tạp chí Epsilon,
 4. Các tạp chí khác

 • 1674 Chủ đề
 • 4682 Trả lời
Link download toán học và t... - last post by molympiad

Các kỳ thi Olympic


 1. Thi HSG Quốc gia và Quốc tế,
 2. Thi HSG cấp Tỉnh, Thành phố. Olympic 30-4. Đề thi và kiểm tra đội tuyển các cấp.

 • 1328 Chủ đề
 • 8880 Trả lời
Đề thi chọn đội tuyển quốc... - last post by supermember