Đến nội dung


Toán thi Học sinh giỏi và Olympic


Diễn đàn con

Bất đẳng thức - Cực trị


 1. Các bài toán và vấn đề về Bất đẳng thức,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Bất đẳng thức

 • 4644 Chủ đề
 • 13297 Trả lời
$$0\leq ab+b... - last post by toanhoc2017

Dãy số - Giới hạn


 1. Các bài toán và vấn đề về Dãy số - Giới hạn,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Dãy số - Giới hạn

 • 1035 Chủ đề
 • 1676 Trả lời
$\lim_{x... - last post by An Infinitesimal

Đa thức


 1. Các bài toán và vấn đề về Đa thức,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Đa thức

 • 547 Chủ đề
 • 912 Trả lời
$(P(x))^2+(P(x-1))^2=2... - last post by hthang0030

Hình học


 1. Các bài toán và vấn đề về Hình học,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Hình học,
 3. Chuyên mục Mỗi tuần một bài toán Hình học

 • 2853 Chủ đề
 • 5571 Trả lời
Tuần 4 tháng 11/2017: đường... - last post by viet nam in my heart

Phương trình hàm


 1. Các bài toán và vấn đề về Phương trình hàm,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Phương trình hàm

 • 1058 Chủ đề
 • 2070 Trả lời
$3f(\frac{x-... - last post by slenderman123

Phương trình - Hệ phương trình - Bất phương trình


 1. Các bài toán và vấn đề về PT - HPT - BPT,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về PT - HPT - BPT

 • 2517 Chủ đề
 • 5225 Trả lời
$(x^2+y^2)\sqrt{1... - last post by dunglamtym

Số học


 1. Các bài toán và vấn đề về Số học,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Số học

 • 4228 Chủ đề
 • 10207 Trả lời
Phương pháp đại số (phương... - last post by AnhTran2911

Tổ hợp và rời rạc


 1. Các bài toán và vấn đề về Tổ hợp và rời rạc,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Tổ hợp và rời rạc

 • 2575 Chủ đề
 • 5040 Trả lời
Tập hợp - last post by twinprimes

Các dạng toán khác

 • 454 Chủ đề
 • 1127 Trả lời
Chứng minh rằng tồn tại... - last post by bangbang1412

Tài nguyên Olympic toán


 1. Toán học & Tuổi trẻ,
 2. Tạp chí CRUX,
 3. Tạp chí Epsilon,
 4. Các tạp chí khác

 • 1688 Chủ đề
 • 4720 Trả lời
Tổng hợp Tạp chí Toán học v... - last post by toanhoc2017

Các kỳ thi Olympic


 1. Thi HSG Quốc gia và Quốc tế,
 2. Thi HSG cấp Tỉnh, Thành phố. Olympic 30-4. Đề thi và kiểm tra đội tuyển các cấp.

 • 1440 Chủ đề
 • 9416 Trả lời
Đề chọn HSG QG Trung Quốc 2018 - last post by Minhnksc