Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


-----

Event: Ba bạn đoạt giải MSS đăng kí nhận sách

in Nổi bật
Added by E. Galois, 16-07-2012


Đang diễn ra 16-07-2012 through 18-07-2012 (Ranged Event)

E. Galois


Ba bạn
01) MSS17 Nguyen Lam Thinh [1255.7]
02) MSS21 nthoangcute [1153.9]
03) MSS16 Nguyễn Hữu Huy [1092.3]

<p>
đã được giải nên các bạn cần làm ngay việc sau trước ngày 18/07

1) Nêu tên lớp, trường, huyện, tỉnh năm học 2011 - 2012 tại topic http://diendantoanho...=30#entry336478 để BTC ghi vào giấy chứng nhận

2) BTC dự kiến phần thưởng cho các bạn là thưởng bằng sách. Các bạn cần đăng kí cuốn sách muốn được thưởng. BTC sẽ mua và gửi tặng. Nếu bạn không đăng kí, BTC sẽ tặng bạn 1 cuốn sách bồi dưỡng HSG 10.

3) Nếu bạn ko tham gia offline, hãy ghi địa chỉ nhận quà để BTC gửi qua đường bưu điện
0 Comments