Đến nội dung


Thông báo

Thời gian vừa qua do diễn đàn gặp một số vấn đề về kĩ thuật nên thỉnh thoảng không truy cập được, mong các bạn thông cảm. Hiện nay vấn đề này đã được giải quyết triệt để. Nếu các bạn gặp lỗi trong lúc sử dụng diễn đàn, xin vui lòng thông báo cho Ban Quản Trị.


-----

Event: Các toán thủ nộp đề trận 4 MHS, trận 5 MO và MSS

in Nổi bật
Added by E. Galois, 18-09-2012


Đang diễn ra 17-09-2012 through 20-09-2012 (Ranged Event)

E. Galois


Chủ đề MO trận 5 là số học, ra đề tại http://diendantoanho...-nhận-dề-số-học

Chủ đề MSS trận 5 là phương trình nghiệp nguyên, ra đề tại http://diendantoanho...nguyen-dồng-dư/

Chủ đề MHS trận 4 là hình học không gian, ra đề tại: http://diendantoanho...học-khong-gian/0 Comments