Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


-----

Event: Các toán thủ nộp đề trận 4 MHS, trận 5 MO và MSS

in Nổi bật
Added by E. Galois, 18-09-2012


Đang diễn ra 17-09-2012 through 20-09-2012 (Ranged Event)

E. Galois


Chủ đề MO trận 5 là số học, ra đề tại http://diendantoanho...-nhận-dề-số-học

Chủ đề MSS trận 5 là phương trình nghiệp nguyên, ra đề tại http://diendantoanho...nguyen-dồng-dư/

Chủ đề MHS trận 4 là hình học không gian, ra đề tại: http://diendantoanho...học-khong-gian/0 Comments