Đến nội dung


Chú ý

Do trục trặc kĩ thuật nên diễn đàn đã không truy cập được trong ít ngày vừa qua, mong các bạn thông cảm.

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Chủ đề trợ giúp: My Assistant


The 'My Assistant' feature can be accessed by clicking the link of the same name in the board header. This tool provides quick links to many important areas on the board, as well as quick access to common features.

My Assistant has four seperate feature tabs:
  • Information - this tabs offers links to the overall and daily Top Ten posters, as well as your last ten posts on the board. You can also click to view the Moderation Team.
  • New Posts - will show you a link to any new posts made since your last visit, and how long ago they were posted.
  • Search - using this, you can search the forum basically the same way the standard search function works. This box will show you the number of results, and allow you to click to view them
  • Recent PMs - on this tab, you can view your 5 most recent PMs and when they were received.
The My Assistant is also used when a new PM arrives. If you have selected to be notified when a new PM is received, the My Assistant box will appear on your screen displaying your new PM.