Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


anh1999 nội dung

Có 349 mục bởi anh1999 (Tìm giới hạn từ 03-10-2016)Sắp theo                Sắp xếp  

#467418 a) Tính tổng các ước dương lẻ của số: $A=8863701824$

Đã gửi bởi anh1999 on 28-11-2013 - 21:17 trong Số học

phân tích 8863701824=26*101*1371241                                                                                                                                                                         tong cac uoc le =(101+1)(1371241+1)=139866684                 
#467432 Casio tính tích

Đã gửi bởi anh1999 on 28-11-2013 - 21:31 trong Các dạng toán khác


 

Các bác, tìm tích mà -_-

 nếu dùng xích ma thi duoc 1+1/2+.....+1/x thui ak.>>>> phải thêm tiep la C=C+$\sqrt{B}$                                                                                                                      còn tích thì dùng $\prod$ và thay +=* là được     

 

   
#467669 Casio tính tích

Đã gửi bởi anh1999 on 29-11-2013 - 18:41 trong Các dạng toán khác

ấn A=A+1:B=B+1/A:C=C*$\sqrt{B}$                     CALC A? 0=  B? 0= C? 1= 
#468109 13 bài vào ngày chủ nhật

Đã gửi bởi anh1999 on 01-12-2013 - 14:32 trong Đại số

Mod la cai j vay??????????

Đồng dư đó bạn  
#468111 cho 20132014 đường tròn

Đã gửi bởi anh1999 on 01-12-2013 - 14:44 trong Hình học

1.Cho 20132014 đường tròn trong mặt phẳng , hai đường tròn nào cũng cắt nhau tại hai điểm , không có ba đường tròn nào cũng đi qua một điểm . Biết rằng 20132014 đường tròn đó chia mặt phẳng thành k miền . Tính k 

2.tính$\sqrt{3}$ với 18 chữ số thập phân                                                                                                                                                                                3.tính 4 chữ số của $13579^{18012005}$
#468610 Tính tổng (toán casio)

Đã gửi bởi anh1999 on 03-12-2013 - 19:55 trong Các dạng toán khác

1a, Quy trinh A=A+1:B=$\sqrt[A+1]{A*B}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Calc A? 1989= B?1==============                                                                                    b, Q=$\sqrt{X+1}-\sqrt{X}-\sqrt{X+1}---------+\sqrt{X+2010}-\sqrt{X+2010}+\sqrt{X+2011}=\sqrt{X+2011}-\sqrt{X}$                                                   thế x vào là dc                                                                                                                                                                                                                                                                  C , bài này mik vua moi thi xong nè chi cần trục can ở mẫu là dc (hơi dai nên ko viết )                                                                               con bài cuối cũng dễ                                                                                                                                                                                B=1+1/2-1/3+1+1/3-1/4+..........+1+1/2010-1/2011=2009+1/2-1/2011                                                                                                                         
#468615 Tính diện tích hình thang ABCD (toán casio)

Đã gửi bởi anh1999 on 03-12-2013 - 20:02 trong Hình học

gia su bai toan cho AB=a AD=b     ACD=$\alpha$ thi lam sao
#468856 [Topic] Giải toán trên MTCT Casio cho HS THCS

Đã gửi bởi anh1999 on 04-12-2013 - 21:17 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

  • Bài 9: Tìm số nguyên dương lớn nhất và nhỏ nhất có 9 chữ số khác nhau và chia hết cho 11

 

Gọi số cần tìm là a=11x                                                                                                                                                                                                                               ta có 100000000$\leq a=11x\leq 999999999$                                                                                                                                                                                             $\Rightarrow 9090910\leq x\leq 90909090$                                                                                                                                                                                          $\Rightarrow$ a max=90909090*11=999999990             a min=9090910*11=100000010
#468883 [Topic] Giải toán trên MTCT Casio cho HS THCS

Đã gửi bởi anh1999 on 04-12-2013 - 21:47 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

  • Bài 10: Cho S=$\frac{1}{3}+\frac{2}{3^{2}}+\frac{3}{3^{3}}+...+\frac{n}{3^{n}}$. Tính S15 .

 

Trên máy fx 570es 570es plus 570vn plus..............                                                                                                                                                                         ấn shift $\sum_{}^{}$ nhập $\sum_{1}^{15}(x/3^x)$
#468925 Bài toán giải bằng MTCT

Đã gửi bởi anh1999 on 04-12-2013 - 23:00 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

theo mình thì đâu có chắc chắn là B<0 mà đến âm thì thôi căn bậc 3 mà
#468935 Cho tam giác đều $A_{1}A_{2}A_{3}$

Đã gửi bởi anh1999 on 04-12-2013 - 23:13 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

120 $^{\circ}              vi A2008A2009A2007=A4A5A3=120 chu ki 3
#468937 Cho tam giác đều $A_{1}A_{2}A_{3}$

Đã gửi bởi anh1999 on 04-12-2013 - 23:15 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

vì cứ 3 tam giác lại trở về tam giac dều
#469289 [Topic] Giải toán trên MTCT Casio cho HS THCS

Đã gửi bởi anh1999 on 06-12-2013 - 19:37 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

  • Bài 1: Một bể chứa ban đầu không có nước, có 3 vòi nước. Nếu cả 3 vòi cùng chảy thì sau $\frac{315}{193}$ giờ thì đầy. Nếu mỗi vòi chảy riềng cho đầy bể thì vòi 2 chậm hơn vòi 1 là 20 phút, vòi 3 chậm hơn vòi 2 là 15 phút. Tính thời gian đẻ mỗi vòi chảy đầy bể

Đặt thời gian vòi 1 chảy đầy bể là a                                                                                                                                                                                          => thời gian vòi 2 chảy đầy bể là a+1/3                                                                                                                                                                                 thời gian vòi 3 chảy đầy bể là a+1/3+1/4=a+7/12                                                                                                                                                                           ta có pt:$\frac{1}{a}+\frac{1}{a+1/3}+\frac{a}{7/12}=\frac{193}{315}$

             giải pt trên được a $\approx$4,6                                                                                                                                                                                                              thay a vào là tính được                                                                                                                                                                                    ( đề là vòi 2 chậm hơn vòi 1 là 30 phút thì số sẽ đẹp hơn ds sẽ là a=4,5 )
#469292 Tìm số nguyên dương A nhỏ nhất

Đã gửi bởi anh1999 on 06-12-2013 - 19:51 trong Chuyên đề toán THCS

2. Trong tất cả các số N tự nhiên khác 0, mà mỗi số đều có 7 chữ số, được biết ra từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7 thì có k số $\vdots 5 và m số  \vdots 2$. Hãy tính các số k,m

 1,2,3,4,5,6,7

+ tính m:                                                                                                                                                                                                                                           hàng triệu có 7 cách chọn                                                                                                                                                                                                 hàng trăm nghìn có 7 cách chọn                                                                                                                                                                                   hàng chục nghìn co 7 cách chọn                                                                                                                                                                                                       :                                                                                                                                                                                                                                    :                                                                                                                                                                                                                                     hàng chục có 7 cách chọn                                                                                                                                                                                               hàng đơn vị có 3cách chọn (2;4;6)                                                                                                                                                                                                => m=7^6*3=352947                                                                                                                                                                                                              t ương tự k=7^6*1=117649     
#469298 có bao nhiêu hình?

Đã gửi bởi anh1999 on 06-12-2013 - 20:12 trong IQ và Toán thông minh

trừ đi 10 hv nhỏ xét hv canh 4x4                                                                                                                                                                                                                          đây là tổng quát cho bàn cờ cạnh nxn                                                                                                                                                                                                  hv cạnh 1x1 có nxn hv                                                                                                                                                                                                  hv cạnh 2x2 có (n-1)(n-1) hv                                                                                                                                                                                      $\vdots$                                                                                                                                                                                                                      hv cạnh nxn co 1*1 hv                                                                                                                                                                                                                 => tổng số hv= $1^{2}+2^{2}+..............+n^{2}=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$                                                                                                                                                          vậy có 4*5*9/6=30 hv=> tổng = 30+10=40 hv
#469302 có bao nhiêu hình?

Đã gửi bởi anh1999 on 06-12-2013 - 20:21 trong IQ và Toán thông minh

nhân đây cho tớ hỏi công thức tổng quát ghép n bàn cờ có mấy hình vuông?
#469675 Đề thi chọn HSG cấp thành phố Biên Hòa giải toán bằng máy tính cầm tay cấp TH...

Đã gửi bởi anh1999 on 08-12-2013 - 14:29 trong Tài liệu - Đề thi


4/ Tìm $a$ để $x^4+7x^3+2x^2+13x+a$ chia hết cho $x+6$

 

-------------Hêt-------------

 

thay x=-6 rùi cho=0 tim m là dc
#469933 (casio)$n^{69}=\overline{1986...}$ ,...

Đã gửi bởi anh1999 on 09-12-2013 - 21:14 trong Các dạng toán khác

do $n^{69}=\bar{1986.....} =>1986*10^{x}\leq n^{96}< 1987*10^{x}$$n^{69}=\bar{1986.....} =>1986*10^{x}\leq n^{96}< 1987*10^{x}$  (1)                                                               và $n^{121}=\bar{3333......}=>3333*10^{y}\leq n^{121}< 3334*10^{y}$(2)                                                                                                      chia (1) cho (2) ta có $\frac{(3333*10^{y})^{4}}{(1987*10^{x})^{7}}\leq n< \frac{(3334*10^{y})^{4}}{()1986*10^{x})^{7}}$                                                                                                                                                                                                        hay $\frac{3333^{4}}{1987^{7}}*10^{4y-7x}\leq n<\frac{3334^{4}}{1986^{7}}*10^{4y-7x}$                                                                                    =>4y-7x=11(vì n là số có 3 chữ số)=>100,915$\leq n<101,3929299$=>n=101
#469936 Tìm tất cả các số n có 3 chữ số sao cho $n^{69}=\overline...

Đã gửi bởi anh1999 on 09-12-2013 - 21:21 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

vao link này: http://diendantoanho...21overline3333/ là có
#469943 Cho số tự nhiên n ($5050< n < 8040$) sao cho $a_{...

Đã gửi bởi anh1999 on 09-12-2013 - 21:29 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

b. Chứng minh rằng $a_{n}$ chỉ có thể là một trong các dạng sau: $a_{n}= 7k+1 hoặc a_{n}=7k-1$ ( với $k\in \mathbb{N}$)

biến đổi n=$\frac{a_{n}^{2}-80788}{7}$       do n$\epsilon$$N^{*}$=>$a_{n^{2}}-80788\vdots 7$ mà 80788 chia 7 dư 1=>$a_{n}$ phải có 2 dạng đó để$\vdots$7
#469948 Tìm số dư của A = 2^100 + 2^101 + ... + 2^2007 cho 2007

Đã gửi bởi anh1999 on 09-12-2013 - 21:32 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

bạn dùng đồng dư đi mình nghĩ sẽ ra đó hơi dài nên ko làm
#469951 Quy trình ấn phím liên tục tìm chữ số thứ n sau dấu phẩy của $\sqrt...

Đã gửi bởi anh1999 on 09-12-2013 - 21:35 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

sao bạn ko dùng pt đẻ tìm 
#469955 Quy trình ấn phím liên tục tìm chữ số thứ n sau dấu phẩy của $\sqrt...

Đã gửi bởi anh1999 on 09-12-2013 - 21:40 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

ta có :$\sqrt{2}=1,414213562$=> đặt $\sqrt{2}$=1,41421356+x=>2=(1,41421356+x)$^{2}$ tìm x rùi cứ thế zô tìm típ                                          =>  $\sqrt{2}$=1,4142135623739545
#469966 Cho dãy số: 2; 3; 2; 3; 3; 2; 3; 3; 3; 2; 3; 3; 3; 3;.... Tính tổng của 2013...

Đã gửi bởi anh1999 on 09-12-2013 - 21:54 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

nếu là bài casio thì chỉ nêu sơ lươc thui ai cần giải thich
#469969 tính cạnh theo r

Đã gửi bởi anh1999 on 09-12-2013 - 21:59 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O;R). Tia phân giác trong và ngoài của góc A cắt BC lần lượt tại D và E giả sử AD=AE                       tính tổng $AB^{2}+AC_{2}$ theo R