Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


gama nội dung

Có 29 mục bởi gama (Tìm giới hạn từ 08-06-2016)Sắp theo                Sắp xếp  

#5332 Bat Dang Thuc Luong Giac

Đã gửi bởi gama on 25-01-2005 - 08:00 trong Công thức lượng giác, hàm số lượng giác

bai nay chi can su dung :
cotgA cotaB+cotgBcotgC+cotgCcotgA=1
thi ta duoc dau <=#7637 $$a^{n}=b^{n}+c^{n}+d^{n}+2...

Đã gửi bởi gama on 10-02-2005 - 17:20 trong Các bài toán và vấn đề về Tổ hợp và rời rạc

Cho $n$ la so tu nhien lon hon 1. Hay tim cac so thoa man phuong trinh sau:
$$a^{n}=b^{n}+c^{n}+d^{n}+2005$$
--------
KCT#5059 Bai Toan De Nhat

Đã gửi bởi gama on 23-01-2005 - 16:39 trong Công thức lượng giác, hàm số lượng giác

tim k lon nhat sao cho
sin(A/2+pi/4)(ha+la can(cos(A/2))>=k la#5055 Lam Ho Voi

Đã gửi bởi gama on 23-01-2005 - 16:31 trong Công thức lượng giác, hàm số lượng giác

cho tam giac ABC cm rang
xichmacos((A-B)/2)>=xichma((3A/2))