Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


xuandieu001 nội dung

Có 29 mục bởi xuandieu001 (Tìm giới hạn từ 20-09-2016)Sắp theo                Sắp xếp  

#621627 $(x+y)^3=(x-y-6)^2$.

Đã gửi bởi xuandieu001 on 21-03-2016 - 16:18 trong Số học

Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình: $(x+y)^3=(x-y-6)^2$. 
#621636 $(x+y)^3=(x-y-6)^2$.

Đã gửi bởi xuandieu001 on 21-03-2016 - 16:38 trong Số học

$(x+y)^3\geq (x+y)^2 \Rightarrow (x-y-6)^2\geq (x+y)^2 \Rightarrow (y+3)(x-3)\leq 3 \Rightarrow x\leq 3$

Bạn ơi, mình chưa hiểu nữa, bạn chỉ thêm cho mình với. Sao lại suy ra được $(y+3)(x-3)\leq 3$   ???????
#621340 $(m-2)x^4 -mx^2 +m^2-4=0$ có đúng 3 nghiệm

Đã gửi bởi xuandieu001 on 20-03-2016 - 08:44 trong Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình

Giá trị của m để pt : $(m-2)x^4 -mx^2 +m^2-4=0$ có đúng 3 nghiệm là ?
#625354 $(2x+1)(x+1)^2(2x+3)=18$

Đã gửi bởi xuandieu001 on 06-04-2016 - 15:19 trong Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình

1.Tổng bình phương tất cả các nghiệm của phương trình $(2x+1)(x+1)^2(2x+3)=18$ là ?

2. Số nghiệm của pt :

               $x^2+\frac{4x^2}{(x+2)^2}=12$

    là ?

3. Tích tất cả các nghiệm của pt :

     $5\sqrt{x^3+1}=2(x^2+2)$