Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


mintscute nội dung

Có 2 mục bởi mintscute (Tìm giới hạn từ 02-10-2016)


Sắp theo                Sắp xếp  

#703722 Bất đẳng thức trong tam giác

Đã gửi bởi mintscute on 16-03-2018 - 22:02 trong Hình học

Trong t/giác ABc kẻ D là trung điểm của BC. Cmr: BD<AB+BC/2
#702329 GIải bài toán bằng cách lập phương trình

Đã gửi bởi mintscute on 26-02-2018 - 17:41 trong Đại số

Một HCN có chu vi 320m. Nếu tăng chiều dài 10m và chiều rộng 20m thì diện tích HCN tăng 2700 m2  .Tính kích thước HCN đó?

-Gọi chiều dài của HCN đó là: x(x>0)

-________rộng___________: y(y>0)

-Ta có: $P$HCN=$(x+y).2=320\Leftrightarrow x+y=160(1)$

-Theo đề ta có: $\left\{\begin{matrix} x+10 & \\ y+20 & \end{matrix}\right.$

$S1$ ban đầu là: $S1=x.y$

$\Rightarrow PT: (x+10)(y+20)=xy+2700$

$\Leftrightarrow xy+20x+10y+200=xy+2700$

$\Leftrightarrow xy-xy+20x+10y=2700-200$

$\Leftrightarrow 10(2x+y)=2500$

$\Leftrightarrow 2x+y=250(2)$

-Từ: $(1)$ $\Rightarrow x=160-y$

$\Rightarrow (2)=2x+y=250$

$\Leftrightarrow 320-2y+y=250$

$\Leftrightarrow -y=-70$

$\Leftrightarrow y=70$

$\Rightarrow x=90$