Đến nội dung


Chú ý

Do trục trặc kĩ thuật nên diễn đàn đã không truy cập được trong ít ngày vừa qua, mong các bạn thông cảm.

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


toicodonlamluon nội dung

Có 7 mục bởi toicodonlamluon (Tìm giới hạn từ 26-05-2015)


Sắp theo                Sắp xếp  

#720474 Giải phương trình:x = $\sqrt{3-x}.\sqrt{4-x...

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 25-02-2019 - 21:14 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải phương trình :

              x = $\sqrt{3-x}.\sqrt{4-x} + \sqrt{4-x}.\sqrt{5-x} + \sqrt{5-x}.\sqrt{3-x}$
#720684 Giải phương trình:x = $\sqrt{3-x}.\sqrt{4-x...

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 06-03-2019 - 20:58 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

$3=3-x + \sqrt{3-x}.\sqrt{4-x}+\sqrt{4-x}.\sqrt{5-x}+\sqrt{5-x}.\sqrt{3-x} <=> 3=(\sqrt{3-x}+\sqrt{4-x})(\sqrt{3-x}+\sqrt{5-x})$

$3(\sqrt{4-x}-\sqrt{3-x})=\sqrt{3-x}+\sqrt{5-x} <=> 3\sqrt{4-x}=4\sqrt{3-x}+\sqrt{5-x}$ 

( bình phương nốt )

Cách giải của bạn rất hay.Cảm ơn nha

 mình có một cách giải khác 

 Đặt ($a,b,c >0$)

$a= \sqrt{3-x} \Rightarrow x=3-a^{2}$

$b= \sqrt{4-x} \Rightarrow x=4-b^{2}$

$c= \sqrt{5-x} \Rightarrow x=5-c^{2}$

Theo bài ra ta có $x= a.b +b.c +a.c$

$\Rightarrow a.b + b.c +a.c = 3- a^{2} = 4-b^{2}= 5-c^{2}$

$\Rightarrow \left\{\begin{matrix}3=(a+b).(a+c) \\ 4=(b+c).(b+a) \\5=(c+a).(c+b) \end{matrix}\right.$

$\Rightarrow (a+b).(b+c).(a+c)=\sqrt{60}$

$\Rightarrow \left\{\begin{matrix}a+b=\frac{\sqrt{60}}{5} \\ b+c=\frac{\sqrt{60}}{3} \\ a+c= \frac{\sqrt{60}}{4} \end{matrix}\right.$

Giải hệ ba ẩn ta được $\left\{\begin{matrix} a=\frac{7\sqrt{15}}{60} \\ b= \frac{17\sqrt{15}}{60} \\ c=\frac{23\sqrt{15}}{60} \end{matrix}\right.$

Thay a, hoặc b,c vào ẩn đầu bài $\Rightarrow x=\frac{671}{240}$
#721053 Giải phương trình $(x+1)\sqrt{6x^{2}-6x+25}=23x...

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 24-03-2019 - 22:41 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải phương trình $(x+1)\sqrt{6x^{2}-6x+25}=23x-13$
#720748 Giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix...

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 10-03-2019 - 13:07 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải hệ phương trình   

   $\left\{\begin{matrix}13x^{2}+5x-7y^{2}+5y=0 \\ 3x^{2}-2y^{2}+5=0 \end{matrix}\right.$
#720982 Giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix...

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 19-03-2019 - 21:31 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Hệ đẳng cấp!

bạn gửi cách làm cho mình tham khảo được không
#720918 GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 17-03-2019 - 18:12 trong Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình

bạn giải sai pt   rồi

đúng mà bạn.Sai ở đâu vậy

Bạn thử gửi cách giải của bạn cho mình xem được không
#720891 GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 15-03-2019 - 18:16 trong Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình

Giải hệ phương trình 

$\left\{\begin{matrix}\sqrt{4-x}+\sqrt{8+y} =y^{2}+7x-1 \\ \sqrt{2(x-y)^{2}+6y-4x+4}-\sqrt{x}=\sqrt{y+1} \end{matrix}\right.$

Mình đã giải được từ phương trình thứ hai ra là x=y+1 

Nhưng khi thay vào khó giải tiếp quá