Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


toicodonlamluon nội dung

Có 11 mục bởi toicodonlamluon (Tìm giới hạn từ 20-09-2016)


Sắp theo                Sắp xếp  

#720474 Giải phương trình:x = $\sqrt{3-x}.\sqrt{4-x...

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 25-02-2019 - 21:14 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải phương trình :

              x = $\sqrt{3-x}.\sqrt{4-x} + \sqrt{4-x}.\sqrt{5-x} + \sqrt{5-x}.\sqrt{3-x}$
#720684 Giải phương trình:x = $\sqrt{3-x}.\sqrt{4-x...

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 06-03-2019 - 20:58 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

$3=3-x + \sqrt{3-x}.\sqrt{4-x}+\sqrt{4-x}.\sqrt{5-x}+\sqrt{5-x}.\sqrt{3-x} <=> 3=(\sqrt{3-x}+\sqrt{4-x})(\sqrt{3-x}+\sqrt{5-x})$

$3(\sqrt{4-x}-\sqrt{3-x})=\sqrt{3-x}+\sqrt{5-x} <=> 3\sqrt{4-x}=4\sqrt{3-x}+\sqrt{5-x}$ 

( bình phương nốt )

Cách giải của bạn rất hay.Cảm ơn nha

 mình có một cách giải khác 

 Đặt ($a,b,c >0$)

$a= \sqrt{3-x} \Rightarrow x=3-a^{2}$

$b= \sqrt{4-x} \Rightarrow x=4-b^{2}$

$c= \sqrt{5-x} \Rightarrow x=5-c^{2}$

Theo bài ra ta có $x= a.b +b.c +a.c$

$\Rightarrow a.b + b.c +a.c = 3- a^{2} = 4-b^{2}= 5-c^{2}$

$\Rightarrow \left\{\begin{matrix}3=(a+b).(a+c) \\ 4=(b+c).(b+a) \\5=(c+a).(c+b) \end{matrix}\right.$

$\Rightarrow (a+b).(b+c).(a+c)=\sqrt{60}$

$\Rightarrow \left\{\begin{matrix}a+b=\frac{\sqrt{60}}{5} \\ b+c=\frac{\sqrt{60}}{3} \\ a+c= \frac{\sqrt{60}}{4} \end{matrix}\right.$

Giải hệ ba ẩn ta được $\left\{\begin{matrix} a=\frac{7\sqrt{15}}{60} \\ b= \frac{17\sqrt{15}}{60} \\ c=\frac{23\sqrt{15}}{60} \end{matrix}\right.$

Thay a, hoặc b,c vào ẩn đầu bài $\Rightarrow x=\frac{671}{240}$
#721053 Giải phương trình $(x+1)\sqrt{6x^{2}-6x+25}=23x...

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 24-03-2019 - 22:41 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải phương trình $(x+1)\sqrt{6x^{2}-6x+25}=23x-13$
#727406 Giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix...

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 14-11-2019 - 21:46 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Vì $13x^{2}-7y^{2}=-5x+5y$ và $-3x^{2}+2y^{2}=5$ nên 

Ta có $5(13x^{2}-7y^{2})^2=(-5x+5y)^2 (-3x^{2}+2y^{2}).$

Do đó, 

$$x= \frac{3\, y}{4}\vee x=-\frac{y}{2}\vee x= \frac{10\, \sqrt{3}\, y}{23} - \frac{y}{23}\vee x=  - \frac{y}{23} - \frac{10\, \sqrt{3}\, y}{23}.$$

 

Phương trình thứ 2 có thể giúp ta loại bớt trường hợp.

Cảm ơn bạn nhiều  (mặc dù cực muộn rồi)
#720982 Giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix...

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 19-03-2019 - 21:31 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Hệ đẳng cấp!

bạn gửi cách làm cho mình tham khảo được không
#720748 Giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix...

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 10-03-2019 - 13:07 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải hệ phương trình   

   $\left\{\begin{matrix}13x^{2}+5x-7y^{2}+5y=0 \\ 3x^{2}-2y^{2}+5=0 \end{matrix}\right.$
#727407 XÁC SUẤT

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 14-11-2019 - 22:01 trong Tổ hợp - Xác suất và thống kê - Số phức

Em nghĩ hai trường hợp này giống nhau thì có đúng không ạ
#727405 XÁC SUẤT

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 14-11-2019 - 21:45 trong Tổ hợp - Xác suất và thống kê - Số phức

  • Cho em hỏi số phần tử của không gian mẫu trong trường hợp gieo một con xúc xắc hai lần và gieo đồng thời hai con xúc xắc đồng chất có gì khác nhau không ạ ?
  • Và chẳng hạn trong một bài toán tính xác suất của tổng số chấm của mặt trên hai con xúc xắc bằng 8 thì kết quả ra trong hai trường hợp có khác nhau không ?
#728331 Tổ hợp xác suất nâng cao

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 17-12-2019 - 20:25 trong Xác suất - Thống kê

Có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau, chia hết cho 4 và nhỏ hơn 4567 đồng thời chữ số hàng trăm là số lẻ
#720891 GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 15-03-2019 - 18:16 trong Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình

Giải hệ phương trình 

$\left\{\begin{matrix}\sqrt{4-x}+\sqrt{8+y} =y^{2}+7x-1 \\ \sqrt{2(x-y)^{2}+6y-4x+4}-\sqrt{x}=\sqrt{y+1} \end{matrix}\right.$

Mình đã giải được từ phương trình thứ hai ra là x=y+1 

Nhưng khi thay vào khó giải tiếp quá 
#720918 GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 17-03-2019 - 18:12 trong Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình

bạn giải sai pt   rồi

đúng mà bạn.Sai ở đâu vậy

Bạn thử gửi cách giải của bạn cho mình xem được không