Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


orchid96 nội dung

Có 32 mục bởi orchid96 (Tìm giới hạn từ 30-10-2016)Sắp theo                Sắp xếp  

#554296 Chuẩn bị số phòng để khách đăng kí nhưng ko có phòng ít hơn 1%

Đã gửi bởi orchid96 on 15-04-2015 - 23:16 trong Xác suất - Thống kê

Bài tập dạng phối hợp các luật phân phối xác suất thông dụng:

Mọi người giải giúp mình bài này với

Một công ty du lịch nhận đăng ký phòng khách sạn của 150 khách. Theo kinh nghiệm những năm trước cho biết có 15% khách đăng ký nhưng ko nhận phòng. Công ty cần chuẩn bị ít nhất bao nhiêu phòng để tỷ lệ khách đăng ký nhưng ko có phòng ít hơn 1%
#554292 Bài tập kiểm tra hạt giống

Đã gửi bởi orchid96 on 15-04-2015 - 23:11 trong Xác suất - Thống kê

Ko chắc là đúng nhưng mà có khả năng là như thế này :)

 

a) Gọi H = " Hạt nặng từ 1 gam trở lên "  $\Rightarrow$ $P(H) = P(\overline{H}) = 0,5$ 

$\Rightarrow$  $\left \{ H, \overline{H} \right \}$ là một nhóm biến cố đầy đủ

Gọi A = " Hạt kiểm tra đạt điểm A ở công đoạn 1 " 

Áp dụng công thức xác suất đầy đủ ta có : $P(A) = P(H).P(A/H) + P(\overline{H}).P(A/\overline{H}) = 0,5.\frac{3}{5} + 0,5.\frac{1}{5} = 0,4$

 

b) Gọi X là số điểm A đạt được sau 9 công đoạn

 $X \sim B(9;0,4)$ 

Xác suất để hạt này đạt là $P(X \geq 1 ) = 1 - P(X=0) = 1 - C_{9}^{0}.0,4^{0}.(1-0,4)^9 = 0,9899$
#459748 Chứng minh : $\frac{1}{1-ab}+\frac{1...

Đã gửi bởi orchid96 on 24-10-2013 - 21:20 trong Bất đẳng thức và cực trị

Cho các số thực dương $a,b,c$ thỏa mãn $a^2 + b^2 +c^2 =1$. Chứng minh:

 

$\frac{1}{1-ab}+\frac{1}{1-bc}+ \frac{1}{1-ac}\leq \frac{9}{2}$

 

 
#452115 C/mR : $\frac{1}{a^2+2}+\frac{1}...

Đã gửi bởi orchid96 on 21-09-2013 - 20:50 trong Bất đẳng thức và cực trị

bài này cho ab + bc+ac = 3 mới đúng chứ nhỉ!? Mình vừa làm xong gần đây xong!
#407027 Tìm giới hạn dãy số cho bởi $u_{n-1}=n^2(u_{n-1}-u_...

Đã gửi bởi orchid96 on 22-03-2013 - 17:34 trong Các bài toán và vấn đề về Dãy số - Giới hạn

Cho dãy số được xác định như sau

$U_1= 2011, U_{n-1} = n^{2}( U_{n-1} - U_{n} )$ Với mọi n thuộc $\mathbb{N}$ và $n \geq 2$ .$U_{n-1}$ số hạng vị trí thứ $n-1$

Chứng minh dãy số $(U_n)$ có giới hạn tính giới hạn này


Nguồn: Lấy trong tài liệu 15 đề thi học sinh giởi lớp 11 không đáp án

Đề đã được kiểm tra kĩ với độ chính xác 100%

Ai dạy mình gõ mấy cái U và kí hiệu với mọi cái


Bài này sao không chứng minh dãy giảm và bị chặn dưới bởi 0
rồi đặt $limu_{n}=L$
Ta có $L =  n^2(L-L) = 0$
#397593 $\lim_{x\rightarrow +\infty }(\sqrt\f...

Đã gửi bởi orchid96 on 17-02-2013 - 10:57 trong Dãy số - Giới hạn

Có vấn đề thì phải:
Ta có: $L=\lim_{x\rightarrow +\infty }[(\sqrt{x^2+2x}-x)+(\sqrt[3]{x^3+3x^2}-x)]=L_1+L_2$


Bạn thêm x nhưng không bớt x rồi#397380 $\lim_{x\rightarrow +\infty }(\sqrt\f...

Đã gửi bởi orchid96 on 16-02-2013 - 18:39 trong Dãy số - Giới hạn

xin lỗi mình nhầm đề: $L=\lim_{x\rightarrow +\infty }x(\sqrt\frac{x+2}{x}+\sqrt[3]{\frac{x+3}{x}})$


$L=\lim_{x\rightarrow +\infty }x(\sqrt\frac{x+2}{x}+\sqrt[3]{\frac{x+3}{x}})$

$\Leftrightarrow$ $L=\lim_{x\rightarrow +\infty }x(\sqrt{1+ \frac{2}{x}}+\sqrt[3]{1+ \frac{3}{x}}) = +\infty$#397298 $\lim_{x\rightarrow +\infty }(\sqrt\f...

Đã gửi bởi orchid96 on 16-02-2013 - 14:53 trong Dãy số - Giới hạn

Cho mình hỏi bài gần tương tự bài này với :

Tìm $ \lim_{x\rightarrow +\infty}x^2(\sqrt\frac{x+2}{x}-\sqrt[3]{\frac{x+3}{x}})$#396982 Giải bpt: $ x^3 + (3x^2 -4x - 4)\sqrt{x+1}\leq 0$

Đã gửi bởi orchid96 on 15-02-2013 - 16:56 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải bất phương trình :

1/ $( 2 + \sqrt{x^2 -2x +5})(x+1) + 4x\sqrt{x^2 + 1} \leq 2x\sqrt{x^2 - 2x +5}$

2/ $ x^3 + (3x^2 -4x - 4)\sqrt{x+1}\leq 0$#346645 Giải PTLG: $1) 2sin4x + \sqrt{3} = 3sin2x + \sqrt...

Đã gửi bởi orchid96 on 14-08-2012 - 11:01 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

$1) 2sin4x + \sqrt{3} = 3sin2x + \sqrt{3}cosx$

$2) 8sinxcosx + \frac{4sin3x}{1-cos2x} = 3-cos2x$

$3) 3tan^3x - tanx + \frac{3(1+sinx)}{cos^2x} - 8 cos^2( \frac{\pi }{4} - \frac{x}{2}) = 0$#316593 Tìm tọa độ các điểm A,B,C

Đã gửi bởi orchid96 on 14-05-2012 - 22:11 trong Hình học phẳng

Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết điểm M(3,1) là trung điểm của cạnh AB. Phương trình đường trung tuyến trong góc A có phương trình 2X-Y=0 và biết điểm C thuộc đường thẳng X-Y+6=0 .Tìm tọa độ các điểm A,B,CGọi $A(a;2a) \epsilon 2x-y=0$

$M(3;1)$ là trung điểm $AB$ nên $B(6-a; 2-2a) $

Gọi $C(c;c+6) \epsilon x-y+6=0$

Gọi $N$ là trung điểm $BC$ nên $N(\frac{6-a+c}{2};\frac{8-2a+c}{2})$

thay tọa độ điểm $N$ vào đt $2x-y=0$ tìm đc $c$ $\Rightarrow$ $C$

sử dụng điều kiện tam giác $ABC$ vuông tìm ra điểm $A$; $B$#316200 Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$; cho hình vuông ABCD biết phương trình...

Đã gửi bởi orchid96 on 13-05-2012 - 15:25 trong Hình học phẳng

Mình nói hướng thôi nha

$\Delta _{1}$ cắt $(AB)$ tại $B$, từ đó ta có hệ tìm được tọa độ $B$

$\Delta _{2}$ cắt $(AB)$ tại $C$, từ đó ta có hệ tìm được tọa độ $C$

Từ đó dễ dàng tính được chiều dài đoạn AB và suy ra diện tích


Bài chỉ cho C, D nằm trên 2 đường thẳng $\Delta _{1}$ $\Delta _{2}$ chứ có cho các cạnh của hình vuông nằm trên 2 đường thẳng $\Delta _{1}$ $\Delta _{2}$ đâu bạn#316123 Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$; cho hình vuông ABCD biết phương trình...

Đã gửi bởi orchid96 on 13-05-2012 - 08:48 trong Hình học phẳng

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$; cho hình vuông $ABCD$ biết phương trình đường thẳng $AB: 2x+y-1=0$
hai đỉnh $C$ và $D$ lần lượt trên hai đường thẳng $\Delta _{1}: 3x-y+4=0;$ $\Delta _{2} : x+y-6=0$. Tìm diện tích hình vuông $ABCD$#315348 Viết pt đường tròn tâm $B$ và tiếp xúc với đường thẳng $AC$

Đã gửi bởi orchid96 on 09-05-2012 - 18:25 trong Hình học phẳng

trong mặt phẳng xOy, cho tam giác ABC với A(1;2),B(2;-3),C(3;5)
a)viết pt đường tròn tâm B và tiếp xúc với đường thẳng AC
b)viết pt đường thẳng vuông góc với AB và tạo với 2 trục tọa độ 1 tam giác có diện tích bằng 10
giải bài này giùm mình !
xin cảm ơn


a) $AC: 3x-2y+1=0$
$d_{(B;AC)} = \sqrt{13}$

Đtròn có tâm $B$ ; và bán kính $R = \sqrt{13}$
b) Gọi d là đt có pt cần tìm
có d vuông góc với AB nên d có dạng $x-5y+c=0$
Gọi $M(0;\frac{c}{5})$ và $N(-c;0)$ là giao của d với Oy và Ox
Sử dụng $\frac{1}{2}OM.ON = 10$ >> tìm c#315340 Tìm Min, Max của $ A=x + 3y + 1$

Đã gửi bởi orchid96 on 09-05-2012 - 17:42 trong Bất đẳng thức và cực trị

Cho $x ; y$ là các số thực thỏa mãn $5x^2 + 5y^2 - 5x - 15y + 8 \leq 0$

Tìm GTLN;GTNN của $A = x + 3y+ 1$#312987 Cho AB ; BC ; CD ; DA lần lượt đi qua các điểm M (4;5) N(6;5) P(5;2) Q(2;1)...

Đã gửi bởi orchid96 on 27-04-2012 - 19:02 trong Hình học phẳng

Bài 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho $ \bigtriangleup ABC$ vuông tại A; B(1;1) và đường thẳng AC: 4x+3y-32=0. Tia BC chứa điểm M sao cho BM.BC = 75; bán kính đường tròn ngoại tiếp $\bigtriangleup AMC$ bằng $\frac{5\sqrt{5}}{2}$ . Tìm tọa độ điểm C

Bài 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các cạnh AB ; BC ; CD ; DA lần lượt đi qua các điểm M (4;5) N(6;5) P(5;2) Q(2;1) và diện tích hình chữ nhật là 16. Tìm tọa độ các đỉnh hình chữ nhật


Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 6 phương trình đường chéo BD : $2x + y = 12$. Đường thẳng AB đi qua điểm M ( 5;1) đường thẳng BC đi qua N(9;3) Tìm tọa độ các đỉnh biết B có hoành độ lớn hơn 5

Bài 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $\bigtriangleup ABC$ vuông cân tại A, $A \epsilon (d_{1}): x+y-5 = 0$; $ B \epsilon (d_{2}): x+1 = 0 $ ; $C \epsilon (d_{3}): y + 2 = 0$ ; $BC = 5\sqrt{2}$ . Tìm tọa độ 3 đỉnh A B C biết AB có hệ số góc dương#312577 Tìm m để bất phương trình $f(x) = x^2 + (2m-1)x + m-1 < 0 $ có...

Đã gửi bởi orchid96 on 25-04-2012 - 12:07 trong Các bài toán Đại số khác

Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm
$f(x) = x^2 + (2m-1)x + m-1 < 0 $#307750 Giải hệ : $\left\{\begin{matrix}x^4+y^4=2 \\ x^...

Đã gửi bởi orchid96 on 02-04-2012 - 16:32 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

1) $\left\{\begin{matrix}x^2y^2 - 2x + y^2 = 0
\\ 7x^2 -14x + 3y^3 + 10 = 0

\end{matrix}\right.$

2)$ \left\{\begin{matrix}3x^3 + 5y^3 = 6 + 2xy
\\ 2x^3 + 3y^3 = 8 - 3xy

\end{matrix}\right.$

3) $\left\{\begin{matrix}x^3 +y^2x + 3x^2 + y^2 +3x-2y+1=0
\\ 2y^3 +xy^2+y^2-3x-3=0
\end{matrix}\right.$

4)$ \left\{\begin{matrix}y\sqrt{x^2-y^2}=48
\\ x+y+\sqrt{x^2-y^2}=24
\end{matrix}\right.$

5) $\left\{\begin{matrix}x^4+y^4=2
\\ x^3-2x^2+2x =y^2
\end{matrix}\right.$#302769 Đố vui tình huống

Đã gửi bởi orchid96 on 07-03-2012 - 20:20 trong IQ và Toán thông minh

Câu 8
một người đứng trên một tòa nhà cao 5 tầng mỗi tầng cao 5m thả một quả trứng xuống.hỏi quả trứng có vỡ không( bên dưới không có vật hứng)Ko vỡ, vì mình đứng trên tầng 5 cộng thêm cả chiều cao mình nữa thì khi thả xuống, rơi hết độ cao 25m của tòa nhà ( trứng chưa chạm đất ) trứng chưa vỡ ^^#298140 $\left\{\begin{matrix} y + xy^2 = 6x^2 & \\...

Đã gửi bởi orchid96 on 05-02-2012 - 10:30 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

ý t k fai là thay vào thế nào mà là nọ pt LH jai rui ấy


Ko hiểu ???? Đến đấy ra rùi đấy!#297990 $\left\{\begin{matrix} y + xy^2 = 6x^2 & \\...

Đã gửi bởi orchid96 on 04-02-2012 - 10:17 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

thế còn pt đầu tiên làm thế nào " lùn ơi" , t nhóm mà k đc


thay a, b vào được hpt:


$\left\{\begin{matrix}ab=6
\\ b^2-2a=5

\end{matrix}\right.$
$\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}a=\frac{b^2-5}{2}(1)
\\ b(b^2-5)=12(2)

\end{matrix}\right.$

giải pt 2 ra b thay vào pt 1 tìm ra xong thay vào ra hệ theo x,y dùng thế để giả tìm x,y! OK???#297722 $\left\{\begin{matrix} y + xy^2 = 6x^2 & \\...

Đã gửi bởi orchid96 on 01-02-2012 - 19:54 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

2)
$\left\{\begin{matrix} y + xy^2 = 6x^2 & \\ 1 + x^2y^2 = 5x^2 & \end{matrix}\right.$


Nx: $x=0$ ko là nghiệm của hệ
Xét $x\neq 0$ , chia cả 2 vế cho $x^2$ ta có:

$hpt\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}\frac{y}{x}(\frac{1}{x}+y)=6
\\ (\frac{1}{x}+y)^2-2\frac{y}{x}=5

\end{matrix}\right.$

Đặt $\frac{y}{x}=a$
$\frac{1}{x}+y=b$

Sau đó thay vào giải là được#297427 $x^3+8=7\sqrt{8x+1}$

Đã gửi bởi orchid96 on 30-01-2012 - 17:52 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải các phương trình vô tỷ sau:

4. $2\sqrt{x+1}+6\sqrt{9-x^2}+6\sqrt{(x+1)(9-x^2)}=38+10x-2x^2-x^3$


$pt\Leftrightarrow ((x+1)(9-x^2)-6\sqrt{(x+1)(9-x^2)}+9)+((9-x^2)-6\sqrt{9-x^2}+9)+((x+1)-2\sqrt{x+1}+1)=0$
$\Leftrightarrow (\sqrt{(x+1)(9-x^2)}-3)^2+(\sqrt{9-x^2}-3)^2+(\sqrt{x+1}-1)^2=0$

$\Leftrightarrow
\left\{\begin{matrix}\sqrt{(x+1)(9-x^2)}-3=0
\\ \sqrt{9-x^2}-3=0
\\ \sqrt{x+1}-1=0

\end{matrix}\right.$#297399 Giải phương trình: $$\sqrt{2-x^2} + \sqrt{2- \frac{1...

Đã gửi bởi orchid96 on 30-01-2012 - 14:54 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

$ 4- (x+ \frac{1}{x} )$


$pt \Leftrightarrow \sqrt{2-x^2}+x +\sqrt{2-\frac{1}{x^2}}+\frac{1}{x}=4$
sau đó dùng bunhia cho vế trái
$\sqrt{2-x^2}.1+x.1\leq \sqrt{(1^2+1^2)(2-x^2+x^2)} = 2$
TT $\sqrt{2-\frac{1}{x^2}}+\frac{1}{x}\leq 2$

dấu "=" xảy ra : $\Leftrightarrow x=1$#297398 $x = (2004 + \sqrt{x})(1-\sqrt{1-\sqrt{x}})^2$

Đã gửi bởi orchid96 on 30-01-2012 - 14:45 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

bai 2 ý tưởng của mjh là lượng giác hóa thôi.chắc la ra đấy.mình nhớ không nhâm thì bài nay dc de nghil 30/04 thì fai


còn cách nào khác không, mình chưa học đến lượng giác!