Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ZzBIOSzZ namh0aj nội dung

Có 12 mục bởi ZzBIOSzZ namh0aj (Tìm giới hạn từ 01-06-2016)


Sắp theo                Sắp xếp  

#316492 Đề thi HSG lớp 9 tỉnh Quảng Trị năm học 2011 - 2012

Đã gửi bởi ZzBIOSzZ namh0aj on 14-05-2012 - 18:44 trong Tài liệu - Đề thi

chan that ko aj giup tui bai 4b#312078 Đề thi HSG lớp 9 tỉnh Quảng Trị năm học 2011 - 2012

Đã gửi bởi ZzBIOSzZ namh0aj on 22-04-2012 - 20:37 trong Tài liệu - Đề thi

aj giúp tôi bài 4b cái#310724 Đề thi HSG khối 9 thành phố Hải Phòng 2011-2012 Bảng A

Đã gửi bởi ZzBIOSzZ namh0aj on 15-04-2012 - 20:07 trong Tài liệu - Đề thi

$\sqrt{x+2}=a; \sqrt{y+2}=b$
Hpt $\Leftrightarrow$ $\left\{\begin{matrix} a+b=4\\ \sqrt{a^{2}+5}+\sqrt{b^{2}+5}=6 \end{matrix}\right.$
Ma $\left\{\begin{matrix} a+b=4\\ \sqrt{a^{2}+5}+\sqrt{b^{2}+5}\geq \sqrt{(a+b)^{2}+(\sqrt{5}+\sqrt{5})^{2}} \end{matrix}\right.$(a/d hq C.B.S)
$\left\{\begin{matrix} a+b=4\\ \sqrt{a^{2}+5}+\sqrt{b^{2}+5}\geq \sqrt{4^{2}+20}=\sqrt{36}=6 \end{matrix}\right.$
"="$\Leftrightarrow$ .....

bất đẳng thức sử dụng là gì zậyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy#309200 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 tỉnh Hải Phòng. Môn thi: Toán - Bảng B

Đã gửi bởi ZzBIOSzZ namh0aj on 09-04-2012 - 16:15 trong Tài liệu - Đề thi

Bạn có cách phân tích nào tổng quát cho dạng này, tức là cách làm mất dấu căn bậc 3 không ?

để tui giúp cho nè
$\sqrt[3]{7+5\sqrt{2}}$
=$\sqrt[3]{(\sqrt{2})^3+3.(\sqrt{2})^2+3.\sqrt{2}+1}$
=$\sqrt[3]{(\sqrt{2} + 1)^3}$
=$\sqrt{2} + 1$
$\sqrt[3]{20 - 14\sqrt{2}}$ tương tự#309194 Đề thi HSG khối 9 thành phố Hải Phòng 2011-2012 Bảng A

Đã gửi bởi ZzBIOSzZ namh0aj on 09-04-2012 - 15:43 trong Tài liệu - Đề thi

$\left\{ \begin{array}{l} \sqrt{x + 2} + \sqrt{y + 2} = 4 \\ \sqrt{x + 7} + \sqrt{y + 7} = 6 \end{array} \right.$

ĐKXĐ:...................................


$\left\{ \begin{array}{l} \sqrt{x + 2} + \sqrt{y + 2} = 4 \\ \sqrt{x + 7} + \sqrt{y + 7} = 6 \end{array} \right.$

$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{x + 2} = 4- \sqrt{y + 2}\\ \sqrt{x + 7} = 6 -\sqrt{y + 7}\end{array} \right.$

$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x + 2 = 16- 8\sqrt{y + 2}+y+2\\ x + 7 = 36 -12\sqrt{y + 7}+y+7\end{array} \right.$

$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 16- 8\sqrt{y + 2}+y\\ x = 36 -12\sqrt{y + 7}+y\end{array} \right.$

$8\sqrt{y + 2}-12\sqrt{y + 7}+=-20$

$2\sqrt{y + 7}-3\sqrt{y + 2}=-5$

Việc giải pt này chắc đơn giản rùi :D

xem cách hay hơn nè :D
$\left\{ \begin{array}{l} \sqrt{x + 2} + \sqrt{y + 2} = 4 \\ \sqrt{x + 7} + \sqrt{y + 7} = 6 \end{array} \right.$
$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{x + 2} + \sqrt{x + 7} + \sqrt{y + 2} + \sqrt{y + 7} =10 \\ \sqrt{x + 7} - \sqrt{x + 2} + \sqrt{y + 7} - \sqrt{y + 2} = 2 \end{array} \right. $
$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{x + 2} + \sqrt{x + 7} + \sqrt{y + 2} + \sqrt{y + 7} =10 \\ \dfrac{5}{ \sqrt{x + 7} + \sqrt{x + 2}} +\dfrac{5}{ \sqrt{y + 7} + \sqrt{y + 2}} = 2 \end{array} \right.$
đặt $\left\{ \begin{array}{1} \sqrt{x + 2} + \sqrt{x + 7} =a \\ \sqrt{y + 2} + \sqrt{y + 7} =b \end{array} \right.$
ĐK:a;b.......
hệ trở thành
$\left\{ \begin{array}{1} a+b=10 \\ \dfrac{5} {a} + \dfrac{5} {b} = 2 \end{array} \right.$
$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{1} a+b=10 \\ ab=25 \end{array} \right.$
cái nay tư lo được mà hì hì#307489 Đề thi HSG lớp 9 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2011 - 2012

Đã gửi bởi ZzBIOSzZ namh0aj on 01-04-2012 - 11:39 trong Tài liệu - Đề thi

bài 2(mình khác nữa nhưng có lẽ ngắn hơn)
ĐK :$x\geqslant -1$
$x^{2} - 5x + 14 = 4\sqrt{x + 1}$
$\Leftrightarrow x^{2} - 6x + 9 + x + 1 - 4\sqrt{x + 1} + 4 = 0$
$\Leftrightarrow (x - 3)^{2} + (\sqrt{x+1} - 2)^{2} = 0$
$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{1} x - 3=0 \\ \sqrt{x+1} - 2=0 \end{array} \right.$
$\Leftrightarrow x=3$(TMĐK)#307324 Đề thi HSG lớp 9 tỉnh Quảng Ninh 2011-2012

Đã gửi bởi ZzBIOSzZ namh0aj on 31-03-2012 - 19:32 trong Tài liệu - Đề thi

BẢNG B
Ngày thi: 23/03/2012


Bài 1. (4,0 điểm)

Với $x \ge 0$ tính $A = \sqrt x + \frac{{\sqrt[3]{{2 - \sqrt 3 }}.\sqrt[3]{{1 + \sqrt {4 + 2\sqrt 3 } }} - x}}{{\sqrt {1 + \sqrt {6 + 2\sqrt 5 } } .\sqrt {\sqrt {5 - 2} } + \sqrt x }}$


Bài 2. (3,0 điểm)

Tìm các số thực $x, y$ thỏa mãn: ${x^2} + 26{y^2} - 10xy + 14x - 76y + 8 = 0$


Bài 3. (4,0 điểm)
Giải hệ phương trình: $\left\{ \begin{array}{l}
{x^2} + {y^2} - x - y = 12\\
x + y + xy = 9
\end{array} \right.$

Bài 4. (6,5 điểm)
Cho đường tròn $(O)$ và điểm $A$ nằm ngoài đường tròn. Vẽ các tiếp điểm $AB, AC$ với đường tròn ($B, C$ là các tiếp điểm). Trên cung nhỏ $BC$ của $(O)$ lấy điểm $D$. $AD$ cắt $(O)$ tại điểm thứ hai $E$. Gọi $I$ là trung điểm của $DE$.
a) Chứng minh năm điểm $B, O, I, C, A$ cùng thuộc một đường tròn và $IA$ là tia phân giác của góc $BIC$.
b) Đường thẳng qua $D$ song song với $AB$ cắt $BC$ tại $H$, cắt $BE$ tại $K$. Chứng minh $H$ là trung điểm của $DK$.

Bài 5. (2,5 điểm)
Cho $a, b, c$ là ba số dương. Chứng minh rằng: $$\sqrt {\frac{a}{{b + c}}} + \sqrt {\frac{b}{{c + a}}} + \sqrt {\frac{c}{{a + b}}} > 2$$


-----Hết-----

cho hỏi câu 2 hệ số tự do là 8 hay 58 thế#307323 Đề thi HSG lớp 9 tỉnh Quảng Ninh 2011-2012

Đã gửi bởi ZzBIOSzZ namh0aj on 31-03-2012 - 19:26 trong Tài liệu - Đề thi

Bài 3 (Bảng B):
$\left\{\begin{matrix} x^{2}+y^{2}-x-y=12\\x+y+xy=9 \end{matrix}\right.$
$\left\{\begin{matrix} (x+y)^{2}-(x+y)-2xy-12=0\\x+y+xy=9 \end{matrix}\right.$
Đặt x+y=a; xy=b , Hệ phương trình có dạng:
$\left\{\begin{matrix} a^{2}-a-2b-12=0\\a+b=9 \end{matrix}\right.$
$\Leftrightarrow$$\left\{\begin{matrix} a^{2}-a-2b-12=0\\b=9-a \end{matrix}\right.$
$\Leftrightarrow$$\left\{\begin{matrix} (a-5)(a+6)=0\\b=9-a \end{matrix}\right.$
$\Leftrightarrow$$\left\{\begin{matrix} a^{2}+a-30=0\\b=9-a \end{matrix}\right.$
$\Leftrightarrow$$\left\{\begin{matrix} a=5\\b=9-a \end{matrix}\right.$ hoặc $\left\{\begin{matrix} a=-6\\b=9-a \end{matrix}\right.$
$\Leftrightarrow$$\left\{\begin{matrix} a=5\\b=4 \end{matrix}\right.$hoặc $\left\{\begin{matrix} a=-6\\b=15 \end{matrix}\right.$
Đến đây có thể tự giải tiếp rồi.

có cách ngắn hơn nek
pt thứ hai nhân hai rồi cộng pt một ta sẽ tìm được x+y ,tự giải típ hihj#307320 Đề thi HSG lớp 9 tỉnh Quảng Ninh 2011-2012

Đã gửi bởi ZzBIOSzZ namh0aj on 31-03-2012 - 19:22 trong Tài liệu - Đề thi

câu 1 bảng A(hic khổ quá lam on aj chỉ tui cack gõ CT toán học dy)
xét biểu thức x3-3x2-3x-1=0
<=>x3=3x2+3x+1
<=>2x3=x3+3x2+3x+1
<=>2x3=(x+1)3
<=>(căn bậc ba của 2).x=x+1
<=>x=1/(căn bậc ba của 2-1)
<=>x=1+ căn bậc ba của 2+căn bậc ba của 4)
do đó x=1+ căn bậc ba của 2+ căn bậc ba của 4 thì x3-3x2-3x-1=0
P=x3-3x2-3x-1+4=4 là số chính phương(đpcm)#307312 Đề thi HSG lớp 9 tỉnh Đồng Nai năm hoc 2011 - 2012

Đã gửi bởi ZzBIOSzZ namh0aj on 31-03-2012 - 18:55 trong Tài liệu - Đề thi

sao ko aj làm câu hình 5 vậy để mình chém lun nha
  • cm 2 cặp cặp cạnh đối song song là xong
2. từ câu a =>O1O2di qua trung diểm K của OC mà O1O2 cung di qua trung diem M của CD ,do đó MK la đg trung bình tam giác OCD=> góc CDO=90o
Tam giác CDO vuông tại D nên CD lớn nhất <=> CD nhỏ hơn hoặc bằng OC(=R) ko đổi <=> CD lớn nhất khi D trùng O <=> C nằm chính giữa cung AB lớn(cái này tự suy nghỉ dy)#307301 Đề thi HSG lớp 9 Bình Thuận năm 2011-2012

Đã gửi bởi ZzBIOSzZ namh0aj on 31-03-2012 - 18:12 trong Tài liệu - Đề thi

bai 3.2( mình đánh công thức toán học chưa đươc nên giải bằng lời nha!)
1/a +1/b +1/c = 1/(a+b+c)
<=>1/a +1/b =1/(a+b+c) -1/c
<=>(a+b)/ab=(-a-b)/(c(a+b+c))
<=>(a+b)(1/ab+1/(c(a+b+c))=0
<=>(a+b)(b+c)(c+a)=0 (do a,b,c/=0 và a+b+c/=0)
<=>đpcm#306221 Đề thi HSG lớp 9 tỉnh Đồng Nai năm hoc 2011 - 2012

Đã gửi bởi ZzBIOSzZ namh0aj on 24-03-2012 - 22:33 trong Tài liệu - Đề thi

bài 3: dùng tính chất của số chính phương.
1 số chính phương chia 3 dư 0;1
nếu cả 2 số chia 3 dư 1 thì k^2 : 3 dư 2 (vô lý)
=> ít nhất có 1 số chia het cho 3
=> mn chia het cho 3 (1)
1 số chính phương chia 4 dư 0;1
ttự => mn chia het cho 4 (2)
từ (1) và (2) =>mn chia het cho 12

mn chia het cho 4 sai roi ban oi