Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Huyen Nguyen Thai nội dung

Có 5 mục bởi Huyen Nguyen Thai (Tìm giới hạn từ 06-12-2016)


Sắp theo                Sắp xếp  

#409514 Tổng của một dãy số tự nhiên liên tiếp bằng 2012. Tìm số bé nhất trong dãy số...

Đã gửi bởi Huyen Nguyen Thai on 31-03-2013 - 19:22 trong Số học

Bài toán: Tổng của một dãy số tự nhiên liên tiếp bằng 2012. Tìm số bé nhất trong dãy số đó?\

-------

P.s: Cho em hỏi dạng tổng quát của những bài toán tương tự như trên.

(Đây là bài toán tiểu học)
#407398 TOPIC VỀ CÁC BÀI HÌNH HỌC LỚP 7,8

Đã gửi bởi Huyen Nguyen Thai on 24-03-2013 - 08:37 trong Hình học

Cho tam giác ABC Dựng phía ngoài tam giác các tia Ax vuông góc với AB, Ay vuông với AC, Mz vuông với BC ( M là trung điểm BC) Trên tia Ax, Ay, Mz lấy các điểm theo thứ tự D, E, O1 sao cho AD=AB; AE= AC, MO1 = MB. Qua điểm A kẻ đường thẳng vuông góc với Bc tại H cắt DE tại K. Goi O2,O3 là trung điểm của BD và CE. CO2 và O2O3 bằng và vuông góc với nhau. Trên hình vẽ có những cặp nào có tính chất như vậy?
#336072 Ôn tập hè toán 7

Đã gửi bởi Huyen Nguyen Thai on 15-07-2012 - 18:36 trong Đại số

Bài 8. Cho $\frac{bz - cy}{a}=\frac{cx - az}{b}=\frac{ay - bx}{c}$.
CMR: $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}$.


Bài 8:
$\frac{bz - cy}{a}=\frac{cx - az}{b}=\frac{ay - bx}{c}$
$\Rightarrow \frac{abz - acy}{a^2}=\frac{bcx - baz}{b^2}=\frac{cay - cbx}{c^2}$
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
$\frac{abz - acy}{a^2}=\frac{bcx - baz}{b^2}=\frac{cay - cbx}{c^2}=\frac{abz-acy+bcx-baz+cay-cbx}{a^2+b^2+c^2}=0$
Suy ra:$\frac{bz - cy}{a}=0 \Rightarrow bz=cy \Rightarrow \frac{y}{b}=\frac{z}{c}$
$\frac{cx - az}{b}=0 \Rightarrow cx=az \Rightarrow \frac{x}{a}=\frac{z}{c}$
$\Rightarrow \frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}$
Vậy với $\frac{bz - cy}{a}=\frac{cx - az}{b}=\frac{ay - bx}{c} thì \frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}$.#336052 Ôn tập hè toán 7

Đã gửi bởi Huyen Nguyen Thai on 15-07-2012 - 17:57 trong Đại số

Bài 9. Cho $\frac{a_1}{a_2}=\frac{a_2}{a_3}=\frac{a_3}{a_4}=...=\frac{a_

{2008}}{a_{2009}}$. CMR: $\frac{a_1}{a_{2009}}=(\frac{a_1 + a_2 + a_3+...+a_{2008}}{a_2 + a_3 + a_4 +...+ a_{2009}})^{2008}.$

Bài 9:
Đặt $\frac{a_1}{a_2}=\frac{a_2}{a_3}=\frac{a_3}{a_4}=...=\frac{a_

{2008}}{a_{2009}}=k$
$\Rightarrow a_1=k^{2008}.a_{2009};a_2=k^{2007}.a_{2009};a_3=k^{2006}.a_{2009};...;a_{2008}=k.a_{2009}$
Vế trái:$\frac{a_1}{a_{2009}}=\frac{a_{2009}.k^{2008}}{a_{2009}}=k^{2008}$
Vế phải:$(\frac{a_1 + a_2 + a_3+...+a_{2008}}{a_2 + a_3 + a_4 +...+ a_{2009}})^{2008}.$
$=(\frac{a_{2009}.k^{2008} + a_{2009}.k^{2007} + a_{2009}.k^{2006}+...+a_{2009}.k}{ a_{2009}.k^{2007} + a_{2009}.k^{2006}+...+a_{2009}.k+ a_{2009}})^{2008}.$
$=(\frac{k.a_{2009}.(k^{2007}+k^{2006}+...+1)}{a_{2009}.(k^{2007}+k^{2006}+...+1)})^{2008}$
$= k^{2008}$
Vậy với $\frac{a_1}{a_2}=\frac{a_2}{a_3}=\frac{a_3}{a_4}=...=\frac{a_

{2008}}{a_{2009}}$ thì $\frac{a_1}{a_{2009}}=(\frac{a_1 + a_2 + a_3+...+a_{2008}}{a_2 + a_3 + a_4 +...+ a_{2009}})^{2008}.$#333842 Ảnh thành viên

Đã gửi bởi Huyen Nguyen Thai on 09-07-2012 - 22:27 trong Góc giao lưu

Không giống lắm
Nhìn em của em đáng iu quá, hehe :wub:

Cảm ơn nhá tềnh iu <3