Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Issac Newton nội dung

Có 71 mục bởi Issac Newton (Tìm giới hạn từ 27-10-2016)Sắp theo                Sắp xếp  

#429714 $8sin^22x.cos2x=\sqrt{3}sin2x+cos2x$

Đã gửi bởi Issac Newton on 22-06-2013 - 09:25 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Giải $8sin^22x.cos2x=\sqrt{3}sin2x+cos2x$
#429712 $tanx-3cotx=4(sinx+\sqrt{3}cosx)$

Đã gửi bởi Issac Newton on 22-06-2013 - 09:23 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Giải $tanx-3cotx=4(sinx+\sqrt{3}cosx)$
#429103 $2cos^6x+sin^4x+cos2x=0$

Đã gửi bởi Issac Newton on 20-06-2013 - 08:57 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Giải $2cos^6x+sin^4x+cos2x=0$
#427612 $sin^22x-sin^23x=0$

Đã gửi bởi Issac Newton on 15-06-2013 - 19:48 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Giải pt $sin^22x-sin^23x=0$
#427518 $sin^2x+sin^2x.tanx=3$

Đã gửi bởi Issac Newton on 15-06-2013 - 15:57 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Giải $sin^2x+sin^2x.tanx=3$
#422314 $a=3t+t^2$

Đã gửi bởi Issac Newton on 30-05-2013 - 19:42 trong Các dạng toán THPT khác

Một vật đang chuyển động với vận tốc 10m/s thì tăng gia tốc với pt $a=3t+t^2$. Tìm quãng đường vật đi dc sau 10s kể từ lúc tăng tốc.
#422162 $\int_{0}^{0,75\pi }(1-2sin2t)dt$

Đã gửi bởi Issac Newton on 30-05-2013 - 09:46 trong Tích phân - Nguyên hàm

Tính $\int_{0}^{0,75\pi }(1-2sin2t)dt$

E học lớp 10 đang học phần cơ cần dùng mấy cái nầy nhưng tính mãi ko ra kết quả. Mọi người giải kĩ dùm e, e bấm máy tính mãi ko ra.
#417722 $A=sinx+cosx$

Đã gửi bởi Issac Newton on 10-05-2013 - 23:18 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Tìm GTLN GTNN của $A=sinx+cosx$
#416884 $y=\left | sinx \right |+\left | cosx \right |$

Đã gửi bởi Issac Newton on 06-05-2013 - 18:04 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Tìm GTLN GTNN của $y=\left | sinx \right |+\left | cosx \right |$
#416883 $y=0,5sin2x+2$

Đã gửi bởi Issac Newton on 06-05-2013 - 18:03 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Tìm GTLN GTNN của $y=0,5sin2x+2$
#416104 $x+1+\sqrt{x^2-4x+1}\geq 3\sqrt{x}$

Đã gửi bởi Issac Newton on 02-05-2013 - 21:35 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

giải $x+1+\sqrt{x^2-4x+1}\geq 3\sqrt{x}$
#416102 $\sqrt{5x-1}+1=2x^2+3x+\sqrt[3]{x-9}$

Đã gửi bởi Issac Newton on 02-05-2013 - 21:33 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải $\sqrt{5x-1}+1=2x^2+3x+\sqrt[3]{x-9}$
#415644 $A=\frac{1}{cos290}+\frac{1}...

Đã gửi bởi Issac Newton on 30-04-2013 - 20:35 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Tính $A=\frac{1}{cos290}+\frac{1}{\sqrt{3}sin250}$
#415642 $\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}=\frac{sin(A-...

Đã gửi bởi Issac Newton on 30-04-2013 - 20:33 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Tìm đặc điểm tam giác ABC nếu$\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}=\frac{sin(A-B)}{sin(A+B)}$
#415641 $\frac{sinA}{sinB}=\frac{cosB+cosC...

Đã gửi bởi Issac Newton on 30-04-2013 - 20:31 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Tìm đặc điểm tam giác ABC nếu $\frac{sinA}{sinB}=\frac{cosB+cosC}{cosA+cosC}$
#415599 $tan(a+b)=2tana$

Đã gửi bởi Issac Newton on 30-04-2013 - 16:38 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

CMR nếu $sin(2a+b)=3sinb$ thì $tan(a+b)=2tana$
#415598 $bsinC(bcosC+ccosB)=20$

Đã gửi bởi Issac Newton on 30-04-2013 - 16:34 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Tính diện tích tam giác ABC biết $bsinC(bcosC+ccosB)=20$
#415525 $E=cos^23x-sin^24x$

Đã gửi bởi Issac Newton on 30-04-2013 - 10:28 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Biến đổi thành tích $E=cos^23x-sin^24x$
#415524 $G=3-5sin2x$

Đã gửi bởi Issac Newton on 30-04-2013 - 10:27 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Biến đổi thành tích $G=3-5sin2x$

 
#415521 $A=cos^6\frac{\pi }{16}+cos^6\frac...

Đã gửi bởi Issac Newton on 30-04-2013 - 10:24 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Tính $A=cos^6\frac{\pi }{16}+cos^6\frac{3\pi }{16}+...+cos^6\frac{7\pi }{16}$
#415437 $\frac{1+sina}{1-sina}=cot^2(\frac{...

Đã gửi bởi Issac Newton on 29-04-2013 - 22:58 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Chứng minh rằng $\frac{1+sina}{1-sina}=cot^2(\frac{\pi }{4}-\frac{a}{2})$
#415287 $\sqrt{1+sin2x}+\sqrt{1-sin2x}\geq...

Đã gửi bởi Issac Newton on 28-04-2013 - 21:11 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Bình phương 2 vế lên ta dc ;

$2 + 2\sqrt{(1 + \sin2x )(1 - \sin 2x)} \geq 1 + 2\sqrt{(\sin ^{2}x + \cos 2x)(\cos ^{2}x - \cos 2x)}$

$\Leftrightarrow 1 + 2\sqrt{1 - \sin ^{2}2x} \geq 2\sqrt{\sin^{2}x\cos ^{2}x }$

$\Leftrightarrow 1 + 2\sqrt{\cos ^{2}2x} \geq \sqrt{\sin ^{2}2x}$

Đặt $\sqrt{\cos^{2}2x} = b , \sqrt{\sin ^{2}2x} = a$

$\Rightarrow 1 + 2b \geq a$ và $a^{2} + b^{2} = 1$

$\Rightarrow b(b + 2)\geq 0$ $\Rightarrow$ đpcm

Dấu bằng xảy ra khi $x = \frac{\pi }{4} + k\frac{\pi }{2}$

bạn có thể giải thích rõ chỗ này ko???
#415250 $\sqrt{1+sin2x}+\sqrt{1-sin2x}\geq...

Đã gửi bởi Issac Newton on 28-04-2013 - 16:27 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Chứng minh rằng $\sqrt{1+sin2x}+\sqrt{1-sin2x}\geq\sqrt{sin^2x+cos2x}+\sqrt{cos^2x-cos2x}$
#415209 Viết pt $(d')$ qua $A(1;3)$ sao cho khoảng cách từ...

Đã gửi bởi Issac Newton on 28-04-2013 - 11:23 trong Phương pháp tọa độ trong không gian

Viết pt $(d')$ qua $A(1;3)$ sao cho khoảng cách từ $B(2;4)$ đến $(d')$ lớn nhất.
#415208 $cos\frac{\pi }{7}.cos\frac{3...

Đã gửi bởi Issac Newton on 28-04-2013 - 11:17 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Chứng minh rằng $cos\frac{\pi }{7}.cos\frac{3\pi }{7}.cos\frac{5\pi }{7}=-\frac{1}{8}$